Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

schenke hem zegen en vrede, en aan alle profeten en godsgezanten.

Ik vertrouw op den Levende, die begin noch einde kent, en ik neem mijn toevlucht tot U voor het kwaad van djins en menschen door middel van het reciet van het zwaardgebed (?). Hoor ons gebed, o Hulp der uitkomst zoekenden. Help mij!

0 Gij die Uws gelijke niet hebt, Hoorder, Alziende! Allah is mij genoeg, en welk een toeverlaat, welk een Heer, welk een Helper!

Uwe vergeving, o onze Heer! Bij U komen wij uit.

Allah schenke Zijn zegen aan het beste Zijner schepping Mohammad, en zijn familie en zijn genooten, allen tezamen.

Lof zij Uw Heer, den Heer die verheven is boven betgeen zij (n.1. Mohammeds bestrijders, de heidensche Mekkanen, Christenen, enz.) van Hem zeggen (Koran 37 :180).

Vrede over de godsgezanten, en lof zij Allah, den Heer der werelden.

Een ander, gebed dat zich eveneens in de verzameling van Noerhakim bevindt, is de beroemde hizb a 1 b a hr, het gebed voor op zee.

Naar men weet is dit gebed al vrij oud, en is het zeer verbreid onder Moslims van alle landen. *) Men noemt het ook a 1 h i z b alasghar, het' kleine gebed, in tegenstelling tot het groote,2) dat eveneens door 'Ali abu '1'Hasan alSjadili opgesteld is. Het verhaal wil, dat alSjadili (afkomstig uit Sjadalah, bij Tunis) dezen hizb albahr bij zijn laatsten pelgrimstocht naar Mekka in het jaar van zijn overlijden (1258) samenstelde.3) Hij schreef er zelf een buitengewone uitwerking aan toe, getuige zijn woorden bij het vernemen van de verovering van Baghdad door de Mongolen. Wanneer men dit gebed had gereciteerd, zoo zeide hij, zou Baghdad niet gevallen zijn. *) Het was hem dan ook door Mohammad zelf ingegeven.

Volgens Ibn Battü tja.6) placht hij echter ieder jaar naar Opper-

1) Exemplaren zijn in bijna alle bibliotheken.

2) Ahlwardt o. c. III, bl. 410; commentaren erop vermeldt o.a. Suppl. cat. Batavia, bl. 189.

3) Haneberg, Ali Abulhasan Schadeli, in Z.D.M.G. VII (1853), bl. 25.

4) Encyclopacdie des Islams s.v. hizb.

5) Voyages d'Ibn Batoutah, ed. Defrémery en Sanguinetti, 1854, I, bl. 40 en volg.

Sluiten