Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

akoe benta goeroemoe sareki ab. tawa

(ikilah pëngakas-akas) sang seda tawa (toewa) sang sri poetih aranira wingwang aran ing ratoenira.

Gebed oni slangen te bezweren. Dit is om de slangen zoet te houden. Moedertje Rara wingwang, Er zijn kinderen langs den weg. Wie is benta (?)? Ik ben benta. Uw leeraar is Sareki (?) Machteloos!

Dit is ter verstijving van de slang. Op hoogen leeftijd verscheidene! Witte Sri is uw naam. Wingwang is de naam van uw vorst.

De rijstgodin Sri is ook een naga, of incarneert zich dikwijls daarin. Die slang* die eigenlijk de rijstgodin is, heet oraj naga, of boedak, welke men zich voorstelt als een slang met drakeschubben en den kop van een manilla-woerd, waarop een bosjö haar. Komt zij in huis of in de rijstschuur, dan voorspelt dit voorspoed, vooral wanneer zij ook nog in de rijstmand kruipt. Daar deze bezoeken van Nji Sri vooral des Donderdags en des Vrijdags plaats hebben, is het aan te raden dan wat roedjak voor haar klaar te zetten. *) (Zie ook boven bij Poehatji).

22. poenika pènawa oepase oela. - betik manik tjintal poetih poerbasari aranira.

Ter genezing van slangengif. Bëtik (?) manik, witte gifdruppel, oeressentie is uw naam.

Manik is de heer der vergiften; alle gif schaadt alleen onder zijn toelating (Prof. S. H.).

1) Habbema L c, bl. 615. 'i -ï >-

Sluiten