Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Professor Snouck Hurgronje heeft ter verklaring van deze laksheid in zake de salatvervulling erop gewezen, dat de pioniers van den Islam in den Archipel meer nadruk legden op gedachte dan op actie. Geestelijke oefeningen zijn van oudsher effectiever geacht dan lichamelijke salat-uitoefening. „Such has been the negative result of the attitude of the teachers, who have given the common people but little to counterbalance their neglect of the ritua! prayers; for the great majority were not of course educated up to the exalted philosophic methcd above referred to, and all that they gleaned therefrom was a few (to them meaningless) formulas and expressions which they regarded as provision for the journey to another world. On the other hand, had they been subjected to a more Arabic regime they would have obtained, in place of these formulas, which they do not clearly understand and yet often feel the influence of, a system of lingual and gymnastic exercises the meaning of which would have been still more incomprehensible to them; for the ritual prayers with their posturings and genuflections and Arabic formulas which even an Arab does not understand if he be unlearned, are a perfect mystery to all but a very small minority of those who observe them. The exchange would thus have given them nothing better than what they had before". *)

Beschouwingen van de salat naar haar innerlijke zijde, bepaling van haar wezen en waarde voor het godsdienstig leven, varieeren min of meer naar de mate, waarin de auteur de consequenties der monistische immanentieleer, waar aller sympathie ten slotte tcch naar uitgaat, aandurft. Er zijn teksten, die heel onschuldig beginnen met erop te wijzen, dat men moet weten wien het eerbiedsbetoon geldt, anders kan men het beter laten.

Zij, die salat doen zonder kennis van sadjati ning elmoe sèmbahjang, worden vergeleken met een parkiet, die den geheelen dag in zijn kooi rondbuitelt; de geluiden die zij daarbij doen hooren met de conversatie van duivels, of met het geknor van boschvarkens.2) Wat voor zin heeft lippendienst, en waarvoor zou men zich het voorhoofd tot bulten stooten bij het prosterneeren? Wie niet weet wien de salat geldt, staat nog ten achter bij een schaap, want dat kent tenminste zijn eigen heer.s)

1) The Achehnese II, bl. 306, 307.

2) Ook Sech Lëmah Abang drijft den spot met de ntueele salat (T.B.G. 55, bl. 106 en volg.). Vgl. ook Tjfentini I, bl. 207.

3) Cod Jav. No. 1795 deel II bl. 325, 326, 360, 367; vgl. Jesaja 1:3.

Sluiten