Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

155

rier Veda's en hun hulpwetenschappen; ■ als astronomie, grammatica enz., waarbij allerlei termen daaruit geïdentificeerd worden met lichaamsdeelen van de vier Veda's, de beteekenis van de klanken enz. Ook wordt het bekende verhaal van de schepping der vier kasten en hunne bezigheden gegeven, alsmede de rangorde der dieren en der boomen.1). Dan pas beginnen de yuga's het onderwerp te worden.*) Dé wijze van behandeling is ook hier de zooeven gevolgde, eerst een Sanskrit-vers, dan de vertaling. In den commentaar, om de stukjes prozatekst tusschen de verzen in nu maar zoo te noemen, zijn meer cloka 's verwerkt dan de gegevene. Op de strophe:

tapah param kertayuge trete hi jnanam ityahur dvapare yajnam ityahur danam evam kalauyuge volgt b.v.: nguni ring kêrttayuga kinalSwihaken tan hana wicesa kadi tapa; tapa juga minülyan samangka; ikang rajata kancana ratna tan mülya hananya, ternawat, kadi dukut aking padanya kahidepe ning wwang ring kêrtta; syapa ta magöng i kala samangka nda sang brahmana resi cewa sogata sira magöng.

De werkwijze gelijkt dus die der prozavertalingen van de Mahabharata-bceken, al is hier een gedeelte van den oorspronkelijken tekst nog beter te reconstrueeren.

In de kêrtaybga was tapas het levensdoel' der menschen. Het was de ideaaltijd der brahmanen en rësi's. Geld en goed werd niet geacht; in de tretayuga wordt kennis het hoogst geacht, edoch geld en goed „kim cit mülyanya". Het was de tijd der ksatriya's. In de dwaparayuga is het offer het hoogste in waardeering. Bezit wordt half zoo geschat als later; de ksatriya's vergaren het om den brahmanen bij het offeren ten geschenke te geven. Er wordt opgesomd wat zij alzoo kregen; steeds eerst het Sanskritwoord, dan de vertaling. Stridana, priyadana, tanayadana hooren erbij. De dwapara was de groote tijd der wecya's.

In de kaliyuga is de vruchtbaarheid van de aarde verdwenen, er zijn geen geneeskruiden meer, de ksatriya's geven niet, en de brahmanen misdragen zich ten zeerste. De QÜdra's echteT garen rijkdommen bijeen. De levensduur wordt minder, want terwijl hij eerst 10 millioen, daarna honderdduizend, toen duizend bedroeg, is bij nu nog slechts honderd jaar. In kerta waren de „zes

1) Zie b.v. v. d. T. s. v. matangga (cod. 3930, bl. 49).

2) In cod. 3930, bl. 51.

Sluiten