Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

160

• sakwehkwehnira sang tapodhara padaskung angulahaKen kamoksakan

sök tang sarwwa bhiaukti tan ha na kurang hudan adawa rawuhnya nityaga

swastangrat kerttadurbbala ngkali bilang satewek i pangadeg mahajina.

„Dat is de oorzaak, dat de wereld overvloed heeft, tot in vreemde streken toe, en dat alle asceten zoo volhardend naar vernietiging trachten. Alle voedsel is er in menigte, er is aan niets gebrek, want de regen valt langdurig en geregeld. Gelukkig is de wereld, de inzinking is voorbij sedert het optreden van den „Alverwinner".

Hetzelfde staat met wat andere woorden in de inleidende strophen van het gedicht,*) door Kern besproken in zijn artikel over de vermenging van Giwaisme en Buddhisme op Java. *)

Een samenvatting van allerlei over de yuga's geeft de Nitisara, die op voorbeeldig slechte wijze is uitgegeven in de Nitisastra kawi. De tekst heeft het volgende:3)

7. singgih yen tekaning yugantakali tan hana lewiha sakeng ma hadhana

tan waktan guna cüra pandita widaghda pada mangayap ing dhanegwara

sakweh ning rinahasya sang wiku hilang kula ratu pada hina kasyasih.

putradwe pita ninda ring ba pa si cüdra banija warawïryya pandita

8. menggung tang rat bhuwanandhakara ratu hinadana dina-

na ning dhanegwara

sang widwangga wanaprawecana samudragati manut i lampan ing kali

QÜdra sampay i wecya mawalepa ri sira naranathanindita

1) Sutasoma zang 1, str. 4 en 10.

2) V. G. IV, bl. 168.

Buddha is in later tijd in Indië eveneens onder de incarnaties van Visnu opgenomen. Door zijn dwaalleer te prediken heeft hij velen verleid. Alberuni I, 380, 381 verhaalt, dat de Buddha toen de kalitijd aanbrak naar de aarde gezonden werd door Brahma om het goede te verbreiden; de „muhammira" (raktapata) zullen echter alles wat hij gebracht heeft, veranderen, en de maatschappij zal alle symptonen van verderf, die den kalitijd eigen zijn, vertoonen.

3) Nitisara cod. 396 (1) zang 4, str. 7—16. (Nitisastra kawi ed. Landsdrukkerij 1871 bl. 55 en volg). De zeer corrupte tekst is stilzwijgend geëmendeerd. Vgl. v. d. T. s. v. kali, widu, nindita, tungka, wimoha, kol, hila, awibhaga, wiparyyaya, pilang, hl, Renuka.

Sluiten