Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

op een redelijke prijsverhooging, wat in Nos. 24, 53, 56, 65, 112, 116 aldus wordt uitgewerkt, dat hij den marktprijs in rekening mag brengen. No. 89 merkt op, dat de wederpartij moeilijk zal kunnen uitmaken, of de prijswijziging al dan niet gemotiveerd is.

Conclusie ad Vraag I 9:

Geldt de clausule „vrijblijvend", „prijs vrijblijvend" ook nog, nadat de overeenkomst definitief gesloten is?

Vraag I 9 werd algemeen (98 maal) ontkennend beantwoord. Als de overeenkomst gesloten is, kan de clausule niet meer gelden, omdat een overeenkomst partijen toch bindt. Wil de aanbieder de clausule een verdere strekking geven, dan moet dat in de offerte mtdrukkelijk gestipuleerd zijn.

Opmerkingen ad Vraag II 1:

Geven de clausules „vrijblijvend", „levering vrijblijvend" den verkooper het recht de nakoming geheel naar believen te weigeren?

Overzicht

Algemeene Opmerkingen: 34, 58 (vgl. 89). Onbekend, ongebruikelijk: 41, 46, 70. Onmogelijk: 1, 12, 47, 133. Onzinnig: 2, 30, 54, 94, 115. Ontoelaatbaar: 16, 19, 89. Zeldzaam: 4, 118.

Niet willekeurig weigeren: 112, 137.

Rechtens wèl willekeurig, maar uit moreel oogpunt niet: 5. De clausule betreft den leveringstijd: 16, 41, 46, 61, 70.

Opmerkingen

No-

1 Een overeenkomst, aangegaan enkel met de clausule „levering V. , is onbestaanbaar.

2 Op deze clausule koopt geen verstandig mensch!

4 Ja. Bij deze conditie is het zaak voor den kooper tegenover een

Sluiten