Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

van de Duitsche wetenschap en wetgeving is echter onmiskenbaar. Duidelijk ziet men een streven om tot onherroepehjkheid te komen, althans in de literatuur.

3) Frankrijk

Ik wees er vroeger (blz. 55) al op, dat de Fransche schrijvers in beginsel wel de herroepehjkheid aanhangen, maar toch meestal een uitzondering maken voor de offerte onder termijn *. Voor de oudere literatuur kan ik volstaan met te verwijzen naar het bekende werk van Valéry, Des contrats par correspondance (1895), Nos. 174 ss. Van de nieuwere handboeken staat bv. Planiol * op dit standpunt. Het aanbod zonder termijn, zegt deze schrijver, kan ieder oogenblik worden ingetrokken, zoolang het niet is geaccepteerd; „mais l'offre accompagnée expressément ou tacitement d'un délai ne peut pas être retirée impunément; on considère 1'offrant comme tenu, pourvu que racceptation se produise dans le délai fixé". Zie ook No. 982 3.

Eenige schrijvers nemen het met dien termijn niet zoo nauw meer en komen zoo tot een ruimere opvatting. Zoo kan volgens Lyon-Caen et Renault4 de aanbieder ook stilzwijgend van zijn herroepingsrecht afstand doen en „selon les usages du commerce, celui qui fait une offre est considéré comme s'engageant a ne pas la retirer avant l'expiration du délai nécessaire pour que celui a qui elle est adressée puisse y

répondre" (vgl. Regelsberger's „Widerrufsverzicht").... „Par

suite, si 1'acceptation est faite dans ce délai, le contrat est formé malgré la rétractation de loffre". Dit is een eisch van het verkeer.

Dat dus ook in het Fransche recht een drang bestaat om van het aanbod een bindend aanbod te maken, valt niet te ont-

1 Anders: Potbier, Vente No. 32; Larombière, Théorie et pratique des Obl. I, ad art. 1101, No. 14. 1 Traité II, No. 981.

* Vgl. Baudry-Barde, Traité I Nos. 32, 33, die echter spreekt van een eenzijdig bindende wilsverklaring (Worms, Volonté unilatérale, 1891). 4 Traité de dr. comm. III, No. 15. Onduidelijk is Thaller (Percerou), Traité élém. de dr. comm. (1922), Nos. 1011/13.

Sluiten