Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

AFDEELING I De Algemeene Vrijblijvend-Clausule

§ 1. Algemeene Opmerkingen

I. Formuleering

Het meest komt voor de uit<irukking „vrijblijvend'' = „frei-

bleibend". Verder ook: „zonder obligo" = „ohne —, sine ,

frei von Obligo", en „zonder verbmding"(!) = „ohne Verbindhchkeit", „unverbindhch". Meer gepreciseerd is: „vorbehalthch der endgültigen Zustimmung" 1.

De algemeene V.-clausule kan door een toevoeging worden beperkt, versterkt, of gemotiveerd.

Beperking: „vorlaufig freibleibend", „unverbindhch, freibleibend bei grösserer Abnahme", „vrijbhjvend in verband met prijsverhooging". In de combinatie „vrijblijvend—tusschentijdsche verkoop voorbehouden" wordt meestal geen beperking gelezen 2.

Versterking: „absoluut-", „steeds-", „streng-", „uiterst vrijbhjvend" 2.

Motiveering: „weil unter Anstellung freibleibend" 8, d. w. z.: „weil wir auch Anderen Anstellung gemacht haben, offrieren wir freibleibend".

II. Geschiedenis

„Vrijblijvend", constateerde ik op blz. 75, „kan zoowel de gebondenheid als de onherroepehjkheid betreffen". Daaruit volgt in de eerste plaats, dat we deze clausule overal mogen verwachten, waar koopovereenkomsten gesloten worden, i. h. b. koopovereenkomsten tusschen afwezigen, waarbij aanbod en acceptatie duidelijk in tijd gescheiden zijn en de ge-

1 De clausule „Wïderruf vorbehalten", door vete schrijvers genoemd, is apocrief. Vgl. Brodmann, S. 44 N. 27. Zie voor het voorbehoud „sauf nneux" bij een offerte: Com. Graanh. R'dam 13 Febr. 1924, Arbitrale Rechtspraak No. 63.

* Zie verder § 5.

* Vgl. Zander in Gruchot's Beitrage Bd. 49 (1905), S. 574.

Sluiten