Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

of op het standpunt te staan, dat met de uitsluiting der „Gebundenheit" ook het aanbod zelf verdwenen is 1.

Ook het eerste Ontwerp van het BGB. (1888) en de bijbehoorende Motive geven van onherroepelijkheid en gebondenheid een niet in alle opzichten duidelijke voorstelling. Ten onrechte stelt § 80 2 van het Ontwerp voor de „Gebundenheit" als voorwaarde, dat het aanbod „die zum Wesen des beantragten Vertrages gehörenden Teile enthalt, ohne die Vereinbarung weiterer Bestimmungen vorzubehalten"; dit laatste betreft het bestaan, de geldigheid der offerte, en niet de „Gebundenheit". De formuleering van § 80 geeft aanleiding tot het misverstand, als zou bij gebreke van dit vereischte altijd nog een aanbod, zij het dan ook een herroepelijk aanbod, aanwezig zijn, terwijl in werkelijkheid dan voor een geldige offerte geen plaats meer is. Dezelfde fout vindt men in de Motive I ad § 80, waar op S. 166/7 geheel te onpas gesproken wordt van uitnoodigingen tot offerten en „verbindlicher" Antrag gelijkwaardig is met „echt", „accepteerbaar" aanbod. Ook op de motiveering van § 81 8 is wel het een en ander aan te merken: § 907 Züricher Ges. B., betrekking hebbende op uitnoodigingen tot offerten, behoorde daar niet genoemd te zijn, terwijl ook het slot van het betoog niet geheel onberispelijk is.

In het tweede Ontwerp (1895) heeft men gelukkig alles, wat niet op de „Gebundenheit" betrekking had, weggelaten en de §§ 80 en 81 tot één § 118 4 samengesmolten, ongeveer gelijkluidend met de definitieve § 145 BGB. De „Protokolle der Kommission für die zweite Lesung", Bd. I, S. 76 kiezen

1 Bv. W. Endemann, Das Deutsche Handelsrecht (1868), § 94 bei N. 4, S. 472, vgl. § 105 N. 7; Regelsberger in Endemann's Handbuch Bd. II, S. 426 (1882); Cosack, Hr. (1893), § 23 II. Voor Oostenrijk: Anschütz und von Völderndorff, Komm. Bd. j, S. 222 j° S. 257 (1874).

* § 80: „Hat jemand einem Anderen einen Antrag zur Schliessung eines Vertrages gemacht, so ist er an den Antrag gebunden, wenn dieser die zum Wesen des beantragten Vertrages gehörenden Teile enthalt ohne die Vereinbarung weiterer Bestimmungen vorzubehalten."

* § 81: „Der Antragende ist nicht gebunden, wenn die Gebundenheit ausdrücklich oder stillschweigend von ihm ausgeschlossen ist."

4 § 118: „Der Antragende ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat".

Sluiten