Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Blz. 1, regel 12 van boven, staat: omtent, moet zijn: omtrent.

„ 25, noot 2) moet zgn 8).

„ 25, „ 3) „ „ 2).

„ 51, regel 3 van onder, staat 2), moet zijn *).

„ 51, noot 2) staat Blz. 58 e. v., moet zijn: Blz. 57.

„ 51, toevoegen noot 3) Blz. 58 e. v.

„ 67, regel 3 van boven, staat: bewezen, moet zijn : bewezen.

„ 81, noot, staat 2) Blz. 184, moet zijn 2) Blz. 128.

„ 113, noot, staat *) Blz. 188, „ „ *) Blz. 119.

„ 165, regel 12 van boven, staat: no. 121, moet zijn : no. 202.

„ 165, noot, staat Blz. 171, moet zijn Blz. 170.

„ 167, „ „ „ 130, „ „ „ 129.

„ 185, „ „ „ 275, „ „ „ 198.

Sluiten