Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. — DE GEVLOEKTE PRINS.

Kol. IV. (i) \r ntw.f h[prw]w° n niwt bw-pwy.t miy n.f s3 t3[j +I(J dbh]n.f ïrj mc ntr.w. n h3w.f (2) 'tw.in hr wd dj.t msy n.f 'iw.f hr sdr hnQ t3y.f hm.t m p3 grh Ut 2V2 'twr iJtm \bd.w (3) n mij chc.n miy wc n s3-t3y yj.t pw 'ir.n n3.n H.t-Hrw r ï3 n.f ï3y 'iwJn hr dd (4) mwt.f n p3 msh m r3-pw p3 hf3w mjt.t p3 'tw chc.n idm n3.n rmt ntj n-gi p3 'hrdw wn.'i[n.in hr] (5) whm in n hm.f cnh wd3 énb wn-'m hm.f cnh wd3 inb hr hprw iw 'ib.f dw r-Q3.t-wr.t

„Er was eens een koning, wien geen mannelijk kind geboren was... Hij bad om een zoon tot de goden van zijn tijd; en zij gaven bevel, dat hem [een zoon] geboren moest worden. Hij legde zich 's nachts terneder met zijn vrouw en zij... werd zwanger. Toen de maanden der zwangerschap waren verstreken'), werd er een mannelijk kind geboren. De Hathoren kwamen om hem zijn lot te voorspellen, en zeiden: „ Hij zal sterven door toedoen van den krokodil, of van de slang, of ook van den hond". De lieden, die bij het kind stonden, vernamen dit en gingen het Zijne Majesteit melden. Het hart van Zijne Majesteit werd zeer bedroefd".

Commentaar.

De text. Door invoeging van \che.n dbh.]n.f in regel 1 zou de lacune nog niet zijn aangevuld terwijl tevens de schrijver gewoonlijk op chc.n abusievelijk den idm.f-vorm laat volgen (zie regel 3). In de lacune van regel 2 kan men (op grond van d'Orb. 18: 5) aanvullen Mtw hr sspw. In regel 4 zijn de woorden p3 tw, die in den text waren overgeslagen, door dezelfde hand boven den regel toegevoegd. De groep in in den aanvang van regel 5 staat duidelijk in het handschrift, en is misschien onder invloed van het voorgaand suffix een verschrijving voor het neutrum it. Dezelfde fout keert echter in regel 9 terug.

De aanvang van het sprookje vertoont een soortgelijke opeenhooping van partikel en verbaalvormen als d'Orb. 1 : 1 'tr m ntw.f hr.tw inw snw „er waren eens twee broeders", hetgeen als een

') Vgl. tüv Si juifvav roS toxstoV rviinKyfuUêvrm. Schol. Lycophron Alex. 829.

Sluiten