Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

2° A r3-pw, B r3-pw. Als voorbeeld van deze constructie moge dienen: h3j sp pn m r3.f r3-pw m pk./ r3-pw „dit middel komt uit zijn mond of uit zijn abdomen" (Pap. Ebers 39 1 17).

30 A r3-pw, B: 'iw.tw hr dj.t wnm hrdw pnw psw r3-pw mw.t.k (sic) „men moet het kind of (zijn) moeder een gekookte muis laten eten" (Mutter und Kind, L. 8:2). Van deze constructie komen nog twee veel latere voorbeelden voor: 'tr rmt wc r3-pw rmt snw 'tw bw rh.tw - - 'tjt r p3 t3 n Ht3 „gesteld dat één of twee niet-officieele personen naar Chetaland gaan" (Chetaverdrag 22); hm-ntr r3-pw wc 'tmj wzb.w stp r wcb-wr (Canopensis) = b irpo(p)ït)is %• rüv s'tq rb xSutov etpmiévav Upscov (Urk II. 147)*

40 A, B, C r3-pw. Van de schemata der constructie van r3-pw komt dit verreweg het meeste voor; r3-pw wordt bij voorkeur achter het woord geplaatst, waarop het betrekking heeft. In deze drieledige coördinatie worden dus de drie nomina als één groep samengevat, en de partikel wordt achter dit geheel geplaatst als korte aanduiding, dat r3-pw behoort bij elk der drie elementen. Behalve het voorbeeld Pap. Prisse 9: 9, dat A. Erman, Gramm. S212 bespreekt, wijs ik nog op Pap. Ebers 93 : 6: m rnp.t I rnp.t II rnp.t III r3-pw „hetzij dan in één jaar, hetzij in twee of in drie jaren". Een medisch voorschrift luidt: „herhaal deze medische behandeling r sd.k snf kfn 'tm iht 'tm hs3y r3-pw „totdat gij het warme bloed eruit tevoorschijn haalt, of iets anders, of ook de

hesai(?)" (Pap. Kahün 7:29). Tm dj snn sw nhsj nb wp-hr

nhsj 'tw.t.f r 'ir.t swn.t m 3Ikn m wp.t r3-pw „geen neger mag [dezen grens] overschrijden..., tenzij het dan een neger is, die komt om in Iken ruilhandel te drijven of met een boodschap" (LD. II. 1362': 2—5). Onder invloed van r3-pw is in het voorlaatste voorbeeld 'im bij hs3y niet herhaald, hoewel het er grammaticaal bij behoort. In Pap. Hearst 1 :6: kp m cnw m m hsr.w hk.t r3-pw „bedek het met zandsteen, met zand, met een heser (?) bier". Het bezwaar is, dat wij de beteekenis van hsrw niet kennen; het determinatief „pot" wijst op een vat of maateenheid, en misschien is het een schrijfwijze, op het gehoor af, van het bekende hs3 (Pap. Hearst 1 : 2 enz.; Pyr. 1121) voor „deeg", dat eveneens dit determinatief heeft.

50 A r3-pw, B r3-pw, C [r3-pw]. Dit schema is eigenlijk niet anders dan het sub 40 besprokene in zijn „uitgewerkten" vorm: (A B C)x = Ax, Bx, Cx; doch het wordt zeer weinig gebruikt wegens de omslachtigheid zijner uitdrukkingswijze. 'Ir wcr wc rmt m p3 t3 n km.t r3-pw snw r3-pw hmt „wanneer één mensch, of ook twee of drie menschen wegvluchten uit Aegypte" (Chetaverdrag 32).

Een enkele maal wordt r3-pw aan het begin van een zin

dat hij iets doet, waardoor gij u [over hem] schamen moet, dat(?) hij een vriend is". Wanneer deze vertaling juist is, dan verbindt r3-pw de beide verba pr en &-.ƒ, terwijl aan dit laatste verbum het geheele vervolg van den zin als verklarende appositie is toegevoegd.

Sluiten