Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Blz. 9: 'pwr3. Niets nieuws voor dit probleem brengt J. Stahelin, Israël und Aegypten nach vorgefundenen Urkunden (1908). W. Wreszinski (Die Kinder Israël in Aegypten, 1924) houdt vast aan de juistheid van het bericht over het verblijf van Israël in Aegypte, zooals Josephus dit mededeelt. De bijbelsche traditie zou twee overleveringen in zich vereenigen: i° de herinnering aan den inval der stammen Jakob, Joseph en Lea in de Delta, hun terugtocht naar de steppen van Juda en hun nederzetting in de vruchtbare vlakten van Palaestina. Deze periode loopt parallel aan den Hyksostijd (± 1780—-1580); 2° de herinnering aan de verovering van het west-jordaansche land door de stammen der Hebraeën, Israëlieten en Ephraïmieten van uit de oostelijken Jordaanoever. Deze periode loopt ongeveer parallel aan den tijd van de el-Amarna-brieven (± 1400). Vgl. Deutsche Rundschau 1924, 251 e. v.

Het woord nswt („koning") wordt beter nsw getransscribeerd (vgl. A. Z. 50 [1912], 125).

Blz. 37, regel 20 v. b. de streep na m? moet geschrapt worden. 37, „ 14 v. o. sm3y lees sm3y. „ 40, „ 19 v. b. mSk3 „ tnskS. 55, « 25 v. b. s.wd3-\b „ s.wd3-)b.

„ 64, „ I V. O. Si n SÏ.

„ 84, „ 6 v. o. nhs „ nhs. 88, „ 11 v. b. lees ni2£€M€«^o>p. 118, „ 1 v. o. ktn lees ktn.

I 157» 1, 4 e- v- Voor de ligging van Joppe als politieke grens tusschen het gebied der Phoeniciërs en, na de 14de eeuw, dat van de Philistijnen, vergelijke men W. von Landau, Die Phönizier (Der alte Oriënt II, n° 4 [1903]» blz. 14): „Da der Hafen von Jaffa wegen der vorgelagerten Riffe sehr schwer und bei Sturm überhaupt nicht zuganglich ist, so konnte nur der Mangel eines anderen weiter südlich gelegenen und nicht in den Handen der Philister befindlichen Hafens ihm zu seiner Bedeutung für Juda und Israël verhelfen".

Sluiten