Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Antwoord aen den Nieuwen Wegwijzer. Tot onderrigtinge der genen die den weg der waerheid rakende de leere der genade Gods opregteïijk zoeken ... door A. V. S. P. L. D. G. [ps. v. André v. d. Schuer]. Utr. 1688. 2 dln. (lbd.). 12°.

307. K. 17'.

Antwoord der leden van de oud-bisschoppelijke geestelijkheid der R.-Katholijken, die ... aan de vergadering te Rotterdam, van 25 Jan. 1870, hebben deelgenomen; op de vraag: Hoe behoort de klerezy zich te gedragen tegenover het Concilie dat thans te Rome gehouden wordt? Dordrecht 1870. 8°.

306. D. 247.

Antwoord op de z.g. Apologie der Rooms Catholyke, enz. uitgeg. tot wederlegg. v. d. berugte Memorie: vervat in 5 brieven a.d. schrijver der Apologie. Amst. 1724. 2 dln. (1 bd). 8°. 307. F. 144.

Antwoord op eene lastering van ... De Feller tegen de Katholyken (zoogen. Jansenisten) van Holland, welke hij van samenspanning met de modé-philosophen ... beschuldigd [door W. van Os.] Utrecht enz. 1793. 8°. 311. K. II2.

Antwoord op het geschrift van J. C[ramer] tot titel voerende: Rechtmatigheid van het formulier van Alexander VII... [door Th. Nauta] Amst. 1784. 8°. 308. E. 32.

Aphorismes de controverse, ou instructions cathol., tirées de 1'Écriture, des conciles et des S. S. pères [par J. Richard]. Cologne [Paris] 1687. 12°. 307. G. 31.

Apologeticus.— Ad principes christianos — adversus rumores, quas per aulas spargit archi-episcopus mechliniensis de Jansenismo grassante in Belgio. S. 1. 1693. 4°. 305. D. 2'8.

Apologia [I—III] panegyreos jansenianae. Gratianopoli 1699— 1701. 3 torn. (1 vol.) 4°. 306. D. 162.

306. D. 174-6.

II et III oppugnant brevem historiam Jansenismi, a L. C. Deckero scriptam.

Apologia pro veritate accusata ad ... Hollandiae et West-Frisiae ordines. Conscripta ab Equite Polono [Jonas Schlichtingius de Bukowiec] S. 1. 1654. 8°. 307. G. 232.

Sluiten