Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

Bernardus, S.— Bernaert van Clerevaulx, De Cantycken ofte sanghen der sanghen van . . . Salomon. Verduytst door Lieven Gillis. Ghendt 1626. 4°. 310. D. 22.

Bernardus, S.— Sentences et instructions chrétiennes tirées des oeuvres de S. Bernard. Par le Sieur de Laval |duc de Luynes]. Nouv. éd. Paris 1734 12°. 310. K. 9.

Beschlfisse der ersten Synode der Altkatholiken des deutschen Reiches, gehalten zu Bonn 27, 28 und 29 Mai 1874. Amtl. Ausg. Bonn 1874. 8°. 306. D. 215.

Beschlüsse der 3en Synode der Altkatholiken des deutschen Reiches, gehalten zu Bonn am 7. u. 8. Juni 1876. Bonn 1876. 8°. 306. D. 11.

Besluit (Uitvoerend) tot het Concordaat voor de R. Kath. in het Kon. der Nederlanden. Amsterdam, z. j. 8°.

306. D. 242.

Besseus, Pt., Heraclitus christianus hoe est, peccatoris poenitentis suspiria. lachrymae. Latine traditus studio M. M. Col. Agr. [Amst.] 1615. C. tab. 8°. 306. F. 203.

Bestaan (Twee honderdjarig) van de Oud-Katholieke kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z. p. 1922. M. afb. e. portr. 8°. 306. D. 323.

Beuvelet, Mt., Meditationes de vita ecclesiastica, deductae ... ab exemplari ejus ... idiomate Gallico jampridem conscriptae. Nunc in Lat. conversae. Lovan. 1689. 8°. 311. F. 27.

Bewegung (Die altkatholische) der Gegenwart. Deren Ursprung, Entwicklung und Ziel in 50 Fragen und Antworten dargestellt v. einen altkatholischen Pfarrer. Bonn 1900. 8°.

306. D. 33.

Bewys dat de bul Unigenitus geensins is aengenomen van de H. Kerke. Kan dienen tot antwoordt op de vraeg-stukken voorgestelt aen . . . kanonik Riquaert , , , Delft 1719—1720. DL I—VIL (1 bd.) 8°, 311. G. 34.

Sluiten