Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

Bona, Joa., De sacrificio Missae ... 4a ed. Par. 1681. 12°.

309. K. 37.

Bonacina, Mart., Opera omnia ... Antv. 1643. 3 torn. (1 vol.) fol. 311. A. 5.

Bonaventura, S., Ad quendam provincialem ministrum epistola. Coloniae [Amst.] 1684. 4°. 306. D. 1".

Bonaventura, S., Opuscula. Nunc primum in Gallia, post correctiss.'Rom. Vatic. ed., impressa. Lugd. 1647. 2 torn. (1 vol.) fol. 311. B. 8.

Bonfinius, Ant., Historia Pannonica sive Hungaricarum rerum decades IV et dimidia . . . Ace. tractatus aliquot. . . variorum auctorum . . ., una cum priscorum regum Hungariae decretis et constitutionibus, auctore Joa. Sambuco Edit. postr. . . . Col. Agr. 1690. fol. 307. B. 13.

Bonfrerius, Jac, Pentateuchus Moysis commentario illustratus . . . Antv. 1625. fol. 311. B. 13.

Bonheur (Le) de la mort chrétienne. Retraite de huit jours.

Suite de J.-Christ pénitent. [par Pasq. Quesnel]. Brux. ' 1689. 12°. 306. J. 222.

Bont, Ca. de, [ps. van J. Roos], Bericht, gegeven aen alle oprechte Catholycken over de Toemate v. Corn. Hasart. Keulen [Amsterd.] 1684. 8°. 311. D. 24.

Bont, Ca. de, [ps. v. J. Roos], De catholyke overwinnende waerheid, gestelt tegen den Triomph ofte grooten catechismus van Corn. Hazart. Yperen 1684. 8°. 311. D. 2'.

Dit boek geeft de vertaling van Gabr. Gerberon's: La vérité catholique victorieuse. Amst. 1684.

Bont, Ca. de, [ps. van J. Roos], Regtmatig onderscheid tusschen het Catholyk geloof, en de gevoelens der Protestanten e. a.; rakende het geheym v. d. Predestinatie, en de gratie v. . .. Jesus Christus. 2e druk. Yperen 1685. 8°. 311. D. 23.

Boon in den brouw-ketel: ofte ydelheit van seker laster-schrift, met desen tijtel: de schynheilige kerk-rebellen naakt ten toon gestelt, door C. Boon [door E. de Witte]. Z. pl. 1703. 8°. 307. E. 278.

Sluiten