Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Bruiloftdigt der stede van Ypren ter eere van . . . Korn. Jansenius, ... 1636. Ypren 1688. 4°. 306. D. 269.

Ace. Persecutio piorum ab haereticis imaginariis, met vertaling.

Bruyn, J. de, De brief aan .. . Pius IX van F. W. Smits. 's-Hertogenbosch enz. 1870. 8°. 307. C. 197.

Bulla .. . Urbani papae VIII pro clero et religiosis missionariis ad propagandam fidem in Foederatis Belgii Provinciis. Antwerpiae 1644. 4°. ?06. D. I3.

Bulle van .. . Clemens XI. Gegeven . . . 1713. Tegen het boek der Zedelijke Aanmerkingen over het N. Test. Met aantekeningen over de gestraf-vonnisde stellingen. Z. pl. 1714. 12°.

310. K. 34.

Buut, Hen. Joa. van, Herderlijk onderrigt over de kerkscheuring onder de Katholijken dezer gewesten. Rott. 1844. 8°.

310. C. 12.

Buys, P., Noodige bijlagen tot het werk v. J. Bramer over het Jansenismus. Rott. 1824. 2 dln. (1 bd). 8°. 307. E. 182.

Buys, P., Noodige bijlagen tot het werk van ... J. Bramer over het Jansenismus ... Rott. 1824. 2 vol. 8°. 308. E. 29, 30.

Buys, P., Drietal vragen aan ... [J. G.] Wennekendonk tot verdediging der bisschop pel. clerezie. Utrecht 1842 8°.

309. D. 422.

Buys, P., Nader gesprek met ... \}. G.] Wennekendonk, tot verdediging der bisschoppel. klerezie. Utrecht 1842. 8°.

309. D. 423.

Buys, P., Rome en Utrecht of korte schets ... hunner drie hoofdgeschillen. Amersf. 1844. 8Ü. 309. D. 42'.

Item. — 2e... dr. Amsterdam 1864. 306. C. 28.

Buys, P., Leerrede op het feest van het 150-jarig bestaan der R. K. Kerk in de Muurhuizen alhier, gehouden op Zondag van Kerkwijding 1846. Amersfoort [1846]. 8°. 307. C. 192.

Bijdragen voor de geschiedenis van de R.-Kalh. Kerk in Nederland. Rotterdam 1888, 1892. 2 dln. 8°. 307. C. 157, 8,

Sluiten