Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

Catechismus Concilii Tridéntini, Pii V jussu promulgatus ... repurgatus opera P. D. L. H. P. [P. de la Haye]. Ed. novissima. Colon. [Amst.] 1689. 16°. 306. J. 30.

Catechismus romanus, ex decreto concilii Trid. et Pii V. jussu primum editus. Ed. iterata. Lovan. 1662. 8°. 310. H. 23.

Catholicisme (Le vrai) [par G. Volet]. Paris 1893. 8°.

306. E. 309.

Catholicus, Chr. (J. Watelaar), Antwoord op eenige boekjens der tegenparty van ... Petrus Codde .. . byvoorb. op Mariophilus . . ., Cato en Naso . . . [Amst. 1702?]. 8°.

307. E. 277.

Catholicus, Chr. (J. Watelaar), Beknopte wederlegging van 't scheinheilig boekje Pietas romana . . . ofte zedig onderzoek van zeker tractaatje, op den naam van Chr. Catholicus, genaemt: Verhandeling van d'ongerechtige handel tegen .. . Pt. Codde . . . [door W. V. V. R. (Wi. Bouquet)]. [Amst. 1703?]. 8°. 307. E. 279.

Catholicus, Christianus [ps. v. Joh. WatelaarJ, Verhandeling, van d'ongeregtige handel der tegenpartij van .. . P. Codde, aertsbisschop van Sebasten ... 1. Mintvrede en Waarheid | 1703?]. 8°. 306. E. 103.

Catholicus, Christianus [ps. v. Joh. Watelaar], T 'zamenspraak tusschen blindyver, veinzert, en waarmond over de zaek van de . . . aertsbisschop van Sebasten. Z. pl. [1702]. 8°.

307. E. 271.

Causa Amaldina seu Ant. Arnaldus . . . vindicatus suis ipsius aliorumque scriptis . . . quibus S. Augustini et S. Thomae doctrina, de gratia efficaci et sufficiënte, dilucide explanatur [ed. Pasquier Quesnel]. Leodici Ebur. 1699. C. eff. 8°.

311. D. 1.

Causa Coddaeana sive collectio scriptionum quibus Pt. Coddaei fides orthodoxa, vivendi disciplina . . . contra . . . calumnias adseruntur. Antw. [Amst.?] 1705. 8°. 311. D. 27.

CausaP ecclesiae Harlemensis. Amst. 1728. 2 prts. (1 vol.). 4".

305. B. I4.

i. Historica praefatio. — ii. Complectens duas casus positiones nee non et responsiones ad illas.

Sluiten