Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

[Gebed in den algemeenen nood. [Met Gezang voor zieken en stervenden en Gezang om een zaligen dood te verzoeken]. Z. p. e. j. 8°.] 306. E. 2510.

Gebedeboekje (Beknopt) vervattende verscheide Godvrugtige oeffeningen, onderregtingen, gebeden, litanien enz. Antw. 1724. 12°. 306. J. 37'.

Gebeden en oefeningen van godvruchtigheyt voor de feestdagen ... door eenen Priester van het oratorie van Jesus uyt het fransch vert. Iperen z. j. 12°. 306. J. 24.

Gebeden en plechtigheden bij de eerstesteenlegging en inwijding eener kerk. Met bisschoppelijke goedkeuring [2e dr.] Zaandam 1914. 8°. 306. G. 1719.

Gebeden (De) en plechtigheden der wijdingen van het priesterschap, naar het Pontificale romanum bewerkt en uitgeg. op last van de Oud-Kathol, bisschops-conferentie. Amst. 1900. 8°. 306. D. 8.

Gebeden en plegtigheden bij de wijding der bisschoppen. Amsterdam 1843. 8°. 306. E. 2515.

Gebeden ter vereering van het H. Sacrament des Altaars, gedurende de laatste dagen der Goede Week. Bijeenverz. door een R. C. priester [Wi. v. Os?|. Nieuwe uitg. Rotterdam 1835. 8°. 306. E. 259.

Gebeden voor overledenen. [Zaandam 1913]. 8°.

306. G. 1718.

Gebetbuch der Christkatholischen Kirche der Schweiz. 3e Aufl. Bern 1889. M. Taf. 12°. 307. K. 1.

Gebruik (Het godtvrugtig) der maendelijke patroonbriefjens: ofte onderregtingen, hoe dat in de broederschappen Godt gedient . .. kan worden. Utrecht 1713. 12°.

309. K. 9'.

Gedachten over liturgie, in overweging gegeven aan de R. K. geestelijken en leeken van de oud-bisschoppelijke cleresie. Utrecht 1889. 8°. 307. D. 3".

Sluiten