Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

Glasbergen, M., Herderlijke zegenwensch aan mijne dierbare gemeente bij den aanvang des j. 1816, naar aanleiding der gewigtige gedachte uit. . . Job XVI. v. 23. Amsterdam [1816]. 8°. 306. D. 257; 307. D. 293.

Glasbergen, M., Lijk-offer bij het graf van ... Joa. Hen. Lexius ... Naar aanl. v. Eccles. LI vs. 20 en 24. Amst. [182.?]. go. 307. D. 292.

Glasbergen, M., Kerkelijke redevoering, ter viering van het 25-iarig jubilé der herderlijke bediening v. Joa. v. Santen . .. 1822. Amst. 1822. 8°. 307. D. 29'.

Glasbergen, M., Gedachten, bij het lezen eener . . . advertentie, op naam v. J. Bramer, in onderscheidene nieuwspapieren geplaast, over het Jansenismus. [M. naschrift]. Amst. 1823. 8<> 307. D. 29\

Glasbergen, M., Leerrede ter viering van het jubilé der 25 j. ambtsbediening ... te Amsterdam ... 1835. [Amsterdam] 1835. 8°. 306. D. 2516.

Goar, Jac, Euchologium sive rituale graecorum . . . juxta usum orientalis ecclesiae . . . lnterpretatione latina .. . aeneis figuris . . . illustratum. Lut. Paris. 1647. fol. 306. A. 7.

Gobinet, Ch., Instruction de la jeunesse en la pieté chrétienne . . . Avec une Instruction pour la méditation. Nouv. éd. Brux. 1685. 12°. 306. H. 12.

Gobinet, Ka., Onderwijs der jeugd in de christelijke godvruchtigheid, [gevolgd door een Verhandeling van het .. . inwendig gebed]. [Vert. uit het Fransch]. Antw. [Utrecht?] 1693 8°. 307. G. 26.

Gobinet, ICh.[, Onderwijs der jeugd in de christelyke godvruchtigheid . . . Nieuwe dr. [Uit het Fransch vert.]. Mechelen 1853. 8°. 306. E. 29.

Goddelijkheid (De) en voortreffelijkheid van den Christel, godsdienst betoogd in gesprekken met eenen landman door een R\ K. priester en pastoor [}. A. van der Pels]. Amst. 1817. 8°. 309. D. 41'.

Sluiten