Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

Joannes Castoriensis, [ps. Joh. van Neerkassel], Amor poenitens, sive de divini amoris ad poenitentiam necessitate et recto clavium usu 11. 2 ... Embricae [Utrecht] 1683. 8°.

310. D. 18.

Johannes Damascenus, Opera, ... de integro conversa per Jac. Billium Prunaeum. Paris. 1619. C. tab. fol.

308. A. 17.

Joannes de Gouda, Antwoorde op de medesprake aengaende de transsubstantiatie met Fra. ende Sam. Lansbergen. Handtwerpen 1609. 8°. 307. J. 22'.

Joannes Sarisburiensis, Expositio D. Pauli ad Colossenses. Ed. quarta. Amst 1646. 4°. 309. E. 19.

Jong, Lamb. de, Herderlijk schrijven naar aanleiding der pauselijke breve van 12 Febr. 1866. Amsterdam 1866. 8°.

306. D. 2616.

Jubelfeest (Op het halve) der priesterwydinge van Hieron. de Bok, vicarius van het Haerlemsche bisdom en herder der R. Katholijken binnen Amsteldam. Z. p. [1741]. 4°.

307. C. 163.

Jubilé (Het) en de Onbevlekte Ontvangenis. Twee vragen des tijds. Door een Katholiek. Amsterdam 1855. 8°. — Item. 2e dr. Amsterdam 1855. 8°. 306. D. 37, 8.

Judicium. — Theologi et juris periti Brabantini [ps. Vivien] judicium circa redditus utrimque redimibiles prout in provinciis faederati Belgii usu inoleverunt. S. 1. 1730. 4°.

309. C. 164.

Juenin, Gasp., Institutiones theologicae ad usum seminariorum. Lugd. 1697. 4°. 309. C. 12.

Jugement équitable sur la censure faite par une partie de la Faculté étroite de Theologie de Louvain le 3. de Nov. 1685. [par A. Arnauld]. S. 1. [1685?]. 4°. 310. C. 204.

Justificatio seu defensio Censurae facultatis s. theol. academiae Lovaniensis, contra assertiones quasdam professorum ibidem S. J. De Scriptura S., praedestinatione, et gratia Christi. Jussu Belgii episcoporum, 1588. Paris. 1683. 8°.

308. H. 342.

Sluiten