Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Katechismus (De Roomsche), uit last der H. Kerkvergadering van Trente opgestelt... Op nieuw vertaalt door Een Roomsch Priester. Antwerpen [Amsterdam] 1770. 2 dln. (1 bd.) 12°.

308. J. 30.

Katholik (Der). Schweizerisches Organ für kirchlichen Fortschritt. Bern 1884— ... . Jrg. VII— 4°. 304. D.

Katholik (Der romfreie). Schriftleitung Joh. Heldwein und Erwin Kreuzer. München 1914, 1915. Jrg. III, IV. 4°.

304. A.

Seit Jrg. V (1916) vereinigt mit dem Deutschen Merkur.

Kemp, Willibrordus, 't Mirakel, geschiedt tot Amsterdam, aan Agatha Leenders Stouthandel ... Uitrecht 1729. 8°.

306. G. 1716.

Kenninck, F., De onfeilbaarheid en oppermacht des pausen. Lezing. [Utrecht 1904]. 8°. 306. D. 2617.

Uitg. v. d. „Vereen. Oud-Kath. Ondersteuningsfonds".

Kennis (Grondige) van d'eerw. ... Jesuiten getrokken uit ... Afbeelding van de eerste eeuw der Sociëteit Jesu [van J. Bollandus, S. Hosschius, Jac. Wallius e. a. Vert. door Adr. de Poirters] .. . Antwerpen 1640 . . . Z. pl. [1702]. 8°.

306. E. 10*.

Kerk (De Oud-katholieke) op het Begijnhof te Delft. Delft 1859. 8°. 306. G. 1713.

Kerk- en altaarwijding (De), eene onderrigting nopens de bijzondere plegtigheden, bij het inwijden van kerken en altaren. Uit het Lat. vert. door een R. K. Priester. 3e dr. 's Gravenhage 1843. M. pl. 12°. 307. J. 18'.

Kerk-geschillen (De huidige) tusschen de Roomsch-Katholyken van Holland, enz. Voorgesteld ... in verscheide samenspraeken tusschen een katholyken leeraer en een regtzinnigen geloovigen [door ....]. 's Grav. 1735. 8°.

311. J. 322; 311. K. II1. — Item 3e dr. [door . . . Bessemers] Utrecht 1762.

311. K. 6.

Sluiten