is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten Stichting wetenschappelijk radio-fonds Veder (Wera-fonds Veder), opgericht ... 4 augustus 1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATUTEN

VAN HET

WETENSCHAPPELIJK RADIO-FONDS VEDER (WERA-FONDS VEDER)

Op den vierden Augustus negentien honderd zeven en twintig compareerde voor mjj, Mr. PETER JULIUS VAN WIJNGAARDEN, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de Heer ANTHONY VEDER, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, koopman, wonende te Rotterdam. oud-Voorzitter, thans Eere- Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafle. En verklaarde de comparant: dat hg enz.;

dat hij dus hierbij een stichting in het leven roept, aan welke stichting hj} den naam geeft van: Wetenschappelijk RadiO'Ponds Veder, bjj afkorting» WBRA-Ponds Veder, en ten aanzien van deze stichting vast te stellen de navolgende bepalingen:

3