is toegevoegd aan uw favorieten.

De Koningin en haar huis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD TER INLEIDING.

Wij ontvingen van vele zijden het verzoek, de opstellen betreffende het Huis van Oranje, welke ter gelegenheid van het Zilveren Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin in de Holland Express verschenen, gebundeld en van illustraties voorzien, verkrijgbaar te stellen.

Aan dit verzoek wordt thans, ter gelegenheid van het Zilveren Huwelijksfeest van H. M. de Koningin en Z, K. H. Prins Hendrik voldaan.

Te gereeder voldeden wij aan het verzoek, omdat wij meenen, dat de Geschiedenis van het Oranje-Huis, zoo innig saamgeweven met de Geschiedenis van Nederland, nooit genoeg gelezen kan worden.

Een bijzonder verzorgd exemplaar van dezen bundel zal op den feestdag van 7 Februari, aan H. M. de Koningin en aan de leden van het Koninklijk Huis worden aangeboden.

Een woord van bijzonderen dank eindelijk aan ]hr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn en aan Mevr. Kleykamp voor hun hulp bij de samenstelling der Portret-Galerij.

DIRECTIE EN REDACTIE VAN Dfi HOLLAND EXPRESS

ORGAAN VAN LINDEMANS REISBUREAU.