is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 Juli 1918 no. 30

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Bladz.

§ 75. Berekening der te verwachten verhooging ... 147

§ 76. Vergelijking met andere berekeningen . . | . 143 § 77. Verband tusschen den invloed van den wind en de

windkracht j.„

§ 78. Rechtvaardiging van de in § 68 gemaakte onderstelling 149

§ 79. Invloed der afsluiting op de getijden .... . 150

§ 80. Opmerkingen over de gevonden uitkomsten ' ' 151

E. Behandeling van den storminvloed naar de derde methode 151 § 81. Inleiding tot de behandeling der waterbeweging

bij een storm volgens de derde methode. ... 151

§ 82. Verdere vereenvoudiging van het vraagstuk .' . 153

§ 83. Berekeningen voor een geulennet 153

§ 84. Nauwkeurige oplossing van het vraagstuk . . 154 § 85. Vereenvoudiging door de onderstelling van een

stationairen toestand jgg

§ 86. De verhoogingen niet geheel bepaald door de waterhoeveelheden die door de afsluitingslijn heen

gaan lg

§ 87. Een algemeene stelling omtrent stationaire'stroomingen onder den invloed van den wind ... 157 § 88. Verband tusschen de stroomen vóór en na de

afsluiting. . . •.

§ 89. Het aangenomen geulenstelsel ....... 161

§ 90. De toestand bij open Zuiderzee....... 163

§ 91. De toestand bij afgesloten Zuiderzee. Bedrag 'der

verhoogingen 167

§ 92. Bepaling der bewegingstoestanden met inachtneming van stroomen dwars over de geulen 169 § 93. Betrouwbaarheid der gevolgde methode .... 172 § 94. Andere berekeningen in de onderstelling van een

stationairen toestand 173

§ 95. Uitkomsten in verschillende onderstellingen voor

stationaire toestanden verkregen . 175 § 96. Formules voor de exacte oplossing van 'het

vraagstuk

§ 97. Getijberekening volgens de exacte methode. ; . 178 § 98. Het voor de exacte berekening aangenomen geu-

leanet 179

§ 99. De gegevens voor de exacte berekening. ... 180 § 100. Berekening van den toestand bij afgesloten Zuiderzee 181

§ 101. Toestand bij open Zuiderzee i82

§ 102. Uitkomsten der berekeningen ....... 183

§ 103. Opmerkingen over de uitvoering van de berekening. 184 § 104. Invloed van de afsluiting op de scherpte der

maxima

§ 105. Gevolgtrekkingen. Bepaling der correctie die^ wegens het niet-stationair zijn van den toestand,' aan de vroegere uitkomsten moet worden aangebracht 1sr.

§ 106. Bespreking van de gemaakte onderstelling . . . 187 § 107. Berekening der uitwerking van een windstoot. . 189 § 108. Invloed der krachten van de tweede orde en van'

de aswenteling der aarde ........ 139

§ 109. Eenige kleine quaesties 191

§ 110. De verhooging op een uitgekozen plaats (Harlingen). 192 § 111. In aanmerking nemen van andere stormen. . . 192 § 112. De verhooging op andere plaatsen .193