Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

den degen in de rechterhand, die in het Noorden in de linkerhand gericht op de candidaten:

A.'.M'. Deze degens zijn op uw hart gericht, niet om uw lichaam te wonden, maar om uw geweten te treffen. Vergeet deze woorden niet.

Men blinddoeke de candidaten weder.

Br.'. Ceremoniemeester laat de candidaten hun derde reis doen.

Orgelspel, melodie gezang 274

A.'.M.'. Treedt moedig voorwaarts kindren De reis kort op naar 'tgraf. Wij zien den afstand mindren Ras valt ons 't reiskleed af. Nog slechts wat meerder moed, Wat rustiger en blijer Van aardsche banden vrijer Gestreefd naar 't eeuwig goed.

Tweede Opz.'. zegt: De derde reis is volbracht A.'. M.'. A.'. M.'. gaat voort:

Gij hebt het flauwe licht gezien, het is het eenige, dat de mensch op aarde kan aanschouwen. Hij ziet het schijnsel, heeft een verlangen naar het volle licht, maar zijn aardsche natuur verhinderd hem dien vollen schijn te zien. Eerst wanneer hij de stof heeft overwonnen, wanneer hij zich geheel overgeeft aan het geheel zonder achteruitzien, zonder bedenken, doch met de volheid van zijn geest dan gaat voor hem het eeuwige licht op, dat verheldert en verwarmt en dat nooit wordt uitgebluscht. Wanneer de Unificatie verkregen is dan zal het volle licht u tegenschijnen.

Die Unificatie is en blijft een heerlijk ideaal. Dat ideaal komt den zoekenden en strevenden mensch vaak zoo nabij op deze aarde, dat het schoon en schitterend straalt over zijn leven, verdrijvende alle duisternis. Ten einde deze aanvankelijk ingetreden en in de toekomst steeds inniger wordende vereeniging te bezegelen verzoek ik de bbr.'. geleiders de candidaten bij het Altaar te brengen en hen te doen knielen.

Mijne Heeren candidaten gelieve uwe rechterhand uitte strekken.

Mijne Heeren. Gij hebt uwe hand gelegd op het Altaar waarop zijn neergelegd Bijbel, Passer en Winkelhaak, als

Sluiten