Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

symbolen van de verplichtingen tegenover de Hoogere machten boven ons, tegenover ons zeiven en tegenover onze medemenschen.

De verzoek U te luisteren naar de gelofte, die U zal worden voorgelezen en, als ge het daarmede eens zijt en ge wilt en kunt die belofte afleggen de rechterhand trit te strekken en de woorden te spreken: Dat beloof ik.

Belofte voor te lezen door den Secretaris. ^ beloof het doel der Orde naar vermogen door woord, geschrift, daad en voorbeeld, in handel en wandel te zullen voorstaan.

Ik beloof gehoorzaamheid aan de wetten der Orde en aan de besluiten van het Groot Oosten.

Ik beloof de verphehtingen, mij door of krachtens die wetten en besluiten opgelegd, getrouw te zullen nakomen, en, gelet op het karakter der Orde als besloten vereeniging, te zullen eerbiedigen, hetgeen mij als lid der Orde wordt toevertrouwd.

Wat is hierop uw antwoord Mijnheer....

Broederketen met de candidaten in het westen.

A.'.M:. Broeder Ceremoniemeester, wat verlangen de candidaten nu nog?

Ceremoniemeester. Het volle licht te zien Achtbare Meester. » i' l ' verknit licht Moge het immer uw streven zijn licht te zoeken. Dat thans den waarheidzoekenden het licht worde toebedeeld.

Orgel speelt melodie van gezang 249. A.\ M.\ De broederkring is wijd getrokken Om zeeën en gebergten heen Toch zal geen macht zijn ringmuur schokken t Cement der liefde hecht aaneen. Eendrachtig werken we onder 't zwerven Gezegend meest op 't onvoorzienst Eén strijden is 't, één rustloos werven Voor menschheid en voor liefdedienst

De stem, die fluistert in onz' ooren Gelijk der Englen harpgezang Is waard, dat wij haar dankend hooren Dat wij haar volgen, levenslang.

Sluiten