Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

Hier werd nog nooit een hart bedrogen De hoop maak sterk, 't geloof verwon. Het doel blinkt heerlijk in onz' oogen; Ook waar de weg in nacht begon.

INWIJDING.

Ontbindt de keten bbr.'. Herneemt Uwe plaatsen.

A.'. M'. br.'. Ceremoniemeester. Laat de candidaten over het tableau met den leerlingspas naar het altaar komen.

Bbr.'. Opzieners staat mij bij bij de inwijding van de candidaten.

De candidaten knielen met de linker knie op het kussen, houdende rechterknie en been rechthoekig opgericht, hun rechterhand wordt op den bijbel tusschen passer en winkelhaak geplaatst.

De A'.M.'. en de Opzieners trekken hunne degens en houden die in de gedaante van een driehoek boven het hoofd van de nieuw aangenomenen.

De A:. M'. geeft met den hamer een slag op den degen van den Tweeden Opziener en zegt:

W.\

daarna geeft hij een tweeden slag op den degen van den Eersten Opziener en zegt:

K'.

eindelijk geeft hij een slag op zijn eigen degen en zegt: S.\

Ter eere van den Opperbouwmeester van het heelal;

In naam van het Groot Oosten der Nederlanden, Onderhoorige Landen en Koloniën;

Krachtens de mij voor heden avond door de recipieerende loges verleende macht;

wijd ik u tot leerling vrijmetselaar.

Gesloten is nu het verbond voor uw geheele leven. Onvergetelijk blijve u dit oogenblik. Staat op bbr.'. leerlingen.

De A'.M'. geeft hen daarop de hand en zegt:

Broeder is uw naam. Gij zijt van nu af als vrijmetselaar onze broeder. Houd dien naam in eere!

Sluiten