Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

gelastende hen als zoodanig hulp en bijstand te verleenen.

Eerste Opziener. Broeders in de Zuiderkolom. De Achtbare Meester draagt mij op U aan te kondigen, dat van nu aan als leerling vrijmetselaar zullen worden erkend de bbr.'. ..... u verzoekende en desnoods gelastende hen als

zoodanig hulp en bijstand te verleenen.

Tweede Opziener. Broeders in de Noorderkolom. De Achtbare Meester draagt mij op U aan te kondigen, dat van nu aan als leerling vrijmetselaar zullen worden erkend de bbr.". ...., u verzoekende en desnoods gelastende hen als zoodanig hulp en bijstand te verleenen.

Muziekstuk, viool en piano. Larghetto van Mozart.

A.\ Af.'. Broeders in het Oosten gezeten. Is er onder u iemand; die iets heeft voor te dragen in het belang van de vrijmetselarij in het algemeen of van deze Leerlings Receptieloge in het bijzonder:

A'. Af.'. Broeders Opzieners. Gelieve te onderzoeken of zich in uwe kolom iemand bevindt, die iets heeft voor te dragen in het belang der vrijmetselarij in het algemeen of van deze Leerlings Receptieloge in het bijzonder.

Eerste Opziener. Broeders in de Zuiderkolom; Bevindt zich onder u iemand; die iets heeft voor te dragen in het belang van de vrijmetselarij in het algemeen of van deze Leerlings Receptieloge in het bijzonder?

Het teeken wordt gegeven A.'. M.\

Het stilzwijgen wordt in acht genomen A.'. M.'.

Tweede Opziener. Broeders in de Noorderkolom; enz. enz.;

A.'. M.'. Broeder Secretaris gelieve met de nieuw aangenomen bbr.'. den Tempel te verlaten en U naar een zijvertrek te begeven, waar u hen voorziet van de hun toemende stukken op hunne aanneming als vrijmetselaar betrekking hebbende.

De Secretaris verlaat met de nieuw aangenomen bbr.'. den Tempel.

SLUITING.

A.'.M.'. Br.'. Eerste Opziener, waarom is de plaats der Opzieners in het Westen?

Eerste Opziener. Omdat gelijk de zon in het W.'. ondergaat om den dag te eindigen, zoo ook de Opzieners daar

Sluiten