Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

bij welke zij geplaatst zijn, op en af en overtuigen zich, dat ieder in het leerlingsteeken staat.

Antwoord. In mijne kolom staan alle aanwezigen in het teeken van den leerling vrijmetselaar A.'.M.'.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener. Waar is uwe plaats in de loge ?

Antwoord. In het Westen A.'. M.'., bij de kolom, die zich ten Zuiden uitbreidt.

Vraag. Waarom aldaar?

Antwoord. Om de bbr.', van den arbeid tot verpoozing te roepen en te zorgen, dat ieder zich weder te rechter tijd aan den arbeid begeeft, opdat de bouw voortgang hebbe.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener. Waar is de plaats van den A/.M.'.?

Antwoord. In het Oosten, A.\ M.\

Vraag. Waarom aldaar?

Antwoord. Omdat, 'gelijk de zon in het Oosten opgaat om den dag te beginnen, zoo ook de Achtbare Meester zich in het Oosten bevindt om de loge te openen en de werkzaamheden te regelen.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener. Welke is de tweede plicht der Opzieners in de loge?

Antwoord. U. A.'. M.'. de loge te helpen openen.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener. Hoe laat is het?

Antwoord. Het is volle middag M.\ M."., volgens den stijl der vrijmetselaren.

Nadat de A.'. M.'. drie slagen heeft gegeven, herhaalt de Eerste Opziener die.

Nadat er aangeklopt is.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener, doe zien, wie daar aanklopt. Antwoord. De last wordt doorgegeven aan den Tweeden Opziener.

Bij de inwijding.

Vraag. BBr.'. Opzieners. Geleidt de nieuw aangenomen bbr.'. herwaarts.

De nieuw aangenomenen worden naar het altaar geleid door de bbr.'. Opzieners; die hen tusschen hen innemen en wel over het tableau met de drie leerlingspassen, (de linkervoet voor den rechter in den stand van den winkelhaak) ; men doet op die wijze drie schreden en de rest van den weg gewoon gaande.

De Achtb.'. M.'. en de Opzieners trekken hun degenen

Sluiten