Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

houden die in de gedaante van een driehoek boven het hoofd der nieuw aangenomenen.

Nadat de W.\ T.'. en A.\ zijn kenbaar gemaakt, gaan de nieuw aangenomenen naar de Opzieners om zich te doen kennen; de helft bij den eerste, de andere helft bij den den tweede. Ieder doet aan elk der nieuw aangenomenen een enkele vraag, opdat deze zaak vlug verloope.

Nadat de nieuw aangenomenen zich hebben kenbaar gemaakt.

Achtbare Meester. De nieuw aangenomen Broeders hebben zich als leerling vrijmetselaar kenbaar gemaakt.

Later.

Broeders in de Zuiderkolom. Op last van den Achtbaren Meester maak ik u bekend, dat van heden aan als leerlingvrijmetselaar zullen worden erkend de bbr.' , u verzoekende en desnoods gelastende hen als zoodanig hulp en bijstand te verleenen.

Later.

Broeders in de Zuiderkolom. De Achtbare Meester draagt mij op te onderzoeken of een uwer iets heeft voor te dragen in het belang van de vrijmetselarij in het algemeen of van deze leerlings receptieloge in het bijzonder.

Achtbare Meester. Het teeken wordt gegeven.

Achtbare Meester. Het stilzwijgen wordt in acht genomen.

Vraag. Br.'. Eerste Opziener. Waarom is de plaats der Opzieners in het Westen?

Antwoord. Omdat, gelijk de zon in het Westen ondergaat, om den dag te eindigen, zoo ook de Opzieners daar staan om de loge te sluiten en den arbeiders hun loon te geven.

Nadat de Tweede Opziener een slag met den hamer heeft gegeven, herhaalt de Eerste dien.

Nadat de Tweede Opziener drie slagen gegeven heeft, herhaalt de Eerste die.

Wanneer de bbr.'. na de sluiting den tempel verlaten, blijft de Eerste Opziener in het leerlingsteeken op zijne plaats, totdat allen zijn vertrokken.

Instructie voor den Tweeden Opziener.

Bij het begin der receptie neemt de Tweede Opziener zich plaats bij de kolom J.'. in.

Sluiten