Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

Bij de inwijding.

Vraag. Bbr.'. Opzieners. Geleidt de nieuw aangenomen bbr.'. herwaarts.

De bbr.'. Opzieners leiden tusschen hen in de nieuw aangenomenen naar het altaar en wel over het tableau met de drie leerlingpassen (de linkervoet voor den rechter in den stand van een winkelhaak); men doet op die wijze drie schreden en de rest van den weg gewoon gaande.

De Achtbare Meester en de Opzieners trekken hun degen en houden die in de gedaante van een driehoek boven het hoofd der nieuw aangenomenen.

Nadat de W.'., TV. en A.'. zijn kenbaar gemaakt, gaan de nieuw aangenomenen naar de Opzieners om zich te doen kennen; de helft bij den Eerste en de andere helft bij den Tweede. Ieder doet aan elk der nieuw aangenomenen een enkele vraag, opdat deze zaak een vlug verloop hebbe.

Nadat de nieuw aangenomenen zich hebben kenbaar gemaakt.

Achtbare Meester. Ook bij mij hebben de nieuw aangenomen bbr.'. zich als leerling vrijmetselaar kenbaar gemaakt.

Later.

Broeders in de Noorderkolom. Op last van den Achtbaren Meester maak ik u bekend, dat van heden aan als

leerling vrijmetselaar zullen worden erkend de bbr ,

u verzoekende en desnoods gelastende hen als zoodanig hulp en bijstand te verleenen.

Later.

Broeders in de Noorderkolom. De Achtbare Meester draagt mij op te onderzoeken of een uwer iets heeft voor te dragen in het belang van de vrijmetselarij in het algemeen of van deze leerlings receptieloge in het bijzonder.

Achtbare Meester. Het teeken wordt gegeven.

Achtbare Meester. Het stilzwijgen wordt in acht genomen.

Vraag. Br.'. Tweede Opziener. Hoe laat is het?

Antwoord. Het is volle middernacht A.'. M.'.

Vraag. De arbeid is geëindigd. Vervul uwen plicht.

De Tweede Opziener geeft met den hamer een slag, die door den Eerste en daarna door den Achtbaren Meester herhaald wordt en zegt:

Sluiten