Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

Ceremoniemeester het stalen gewelf door zeven bbr.'. en haalt die af, brengt de bezending door het Noorden voor den troon.

Als de laatste groep binnen is, waarschuwt hij den Tweeden Ceremoniemeester de candidaten in den voorhof te brengen.

Wanneer de candidaten gehaald worden, haalt hij hen uit den benedenvoorhof, waar zij geblinddoekt op hem zitten te wachten.

Hij brengt ze met den Voorbereider naar de poort.

Bij de reizen gaat de Ceremoniomeester voorop; door het Noorden, Oosten en Zuiden weer naar het Westen zonder ophouden voor den troon, steeds voort.

Voor de eerste reis. Handwasschen in een kom, even indoopen.

Vóór de tweede reis. Bittere beker.

Vóór de derde reis. Het flauwe licht.

Na de derde reis, knielen voor het altaar.

Vervolgens volle licht, Broederketen.

Na de bekendmaking van W.'., T.'. en A.'. worden de candidaten voor de opzieners geleid.

Na het sluiten vertrekt eerst het Hoofdbestuur onder stalen gewelf, daarna het Oosten en dan de kolommen door het Zuiden naar het Westen.

Instructie voor den Tweeden Ceremoniemeester.

Zoodra de candidaten met den Voorbereider in de kamer van overpeinzing zijn aangekomen, gaat de Tweede Ceremoniemeester daar ook bij en wanneer de metalen worden afgegeven, doet hij die voor ieder in de doos, die den naam van den candidaat draagt. Hij brengt die doozen in den tempel en legt ze bij den Stoel met de tabliers en de handschoenen.

Zoodra wanneer de laatste leden of visiteurs uit den voorhof weg zijn, gaat hij naar de kamer van overpeinzing en waarschuwt den voorbereider. De candidaten met den voorbereider worden in den voorhof gebracht, waar de geleiders hen wachten. De candidaten worden geblinddoekt en wachten totdat de eerste Ceremoniemeester hen komt halen. De Tweede gaat mede en gaat op zijn plaats zitten.

Later na afloop, geeft hij de metalen terug, ieder zijn eigen doos.

Sluiten