Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

Bij hei verlaten van den tempel.

Onward Christian Soldiers door orgel.

Instructie voor de Servanten. De tempel is helder verlicht.

Bij den Voorz.'. Mr.'. staat het zwaard, op de tafel van Voorz.'. Mr.'. en Opz.'. drie lichten, alle brandend.

Bij de Opzieners, in de eerste rijen der kolommen en bij de stoelen in het Oosten staan degens. Ook bij den Dekker staat een degen.

In het midden der loge ligt het tableau, waarop de drie groote kandelaars met ontstoken licht zijn geplaatst. Van deze is er een geplaatst in het N.'. O.'., een in het Z.'. O.', en een in het Z.'. W.\

Op het leerlingstableau liggen Ruwe Steen, Hamer en en Beitel in het N.'. W.'.

Op het Altaar ligt de Bijbel, opgeslagen bij Johannes I, daarop rusten een Passer met de beenen naar het Westen gekeerd en bedekt door den Winkelhaak met de opening naar het Oosten.

Zoodra de candidaten binnen zijn, krijgen zij ieder een stoel. Bij de reizen worden die weggenomen.

Vóór de eerste reis. Handwassching. Ieder candidaat dompelt de ontbloote rechterhand in een kom met water, de hand wordt daarna met een doek afgedroogd.

Vóór de tweede reis. Bittere beker. Ieder candidaat krijgt een klein glas met een drank, bestaande uit water met een weinig tinctuur van gentiaan.

Gedurende de eerste helft van de tweede reis drie maal donderslagen.

Vóór de derde reis. Het flauwe licht en de spiritusvlam, onmiddellijk daarna gaat het licht weer vol op.

Nadat het flauwe licht gegeven is en het volle licht weder is hersteld, worden alle degens, behalve die der Opz.'. en van den Dekker weggenomen.

Nadat de Broederketen is ontbonden en na het daarop gevolgde muziekstuk worden de tabliers en handschoenen verstrekt.

Sluiten