Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 213.

394

(2) les vaisseaux réquisitionnés par 1'Etat roumain, même en fret;

(q) les vaisseaux se trouvant dans les conditions prévues par la Vle Convention de La Haye [comp. chap. 14].

La décision d'appel ne fait mention d'aucune de ces dispositions du „Cod" et a 1'air de se fonder uniquement sur des considérations d'ordre général en dehors du droit national écrit.

„Avand In vedere ca vaTidarea capturei (par le tribunal de première instance de Galatz) se ïntemeiaza pe faptul ca A. Brandenstein, in momentul capturei, era supus inamic, domiciliat in af ara de {ara; potrivit art. 50 al. 1 si art. 60 din Codul Jmisdictiunei Prizelor Maritime sunt privite ca avand caracter inimic si supuse capturei, vasele apartrnand unui supus inamic, care nu domicihaza in {ara;

Avand In vedere ca apelantii, opunandu-se validarii, pentrumai muite motive, sustin, in primul rand, ca un vas nu poate fi capturat atuncï cand dela inceputul cstditatiüor, nu a fost un singur moment m situatiune, ca sa poata fi folositor dusmanului; Considerand ca scopul capturei este nimicirea comerpalui dusmanului si impiedicarea aprovmonarn sale, spre a se ajunge astf el la superioritate si la o terminare avantagioasa a operatiilor mtrejffinse Impotriva lui. Vasele cari la un moment dat se pun in situatiune ca la un moment dat sa poata f i de f olos dusmanului, pot fi confiscate si tree in acest din urma caz, f&ra despagubire m patrimoniul statului captor, sanctionandu-se astf el respectarea reguleiin vederea scopului aratat; Considerand, insa, ca atuncï cand nu exista posibüitate ca aceasta eventuahtate sa se produca, nu mai exista motav ca regula confiscarii sa se aplice, obiectul capturei ne fmd pur §1 simplu realizarea unui castig material in danna proprietarulm vasulm; Ca, deci daca un vas se gaseste dela inceputul ostilitatülor in puterea unui Stat, el nu poate fi capturat, chiar daca ar apartine unm supus ïnimicci numai sechestrat ca masura preventiva, spre a se hnpiedica eventualitatea unui concurs dat dusmanului; Ca aceasta regula a fost consacrata formal de Codul Jurisdictiunei de Prize Maritime prin art. 3» No. q . . . . (voir supra). ...; .1

Avand in vedere ca in momentul deschiderii ostilitatülor, remorcherul

Emilie" nu erè. In stare de-a navigk, find in reparape pe santier; ei In tot timpul campaniei, a fost in stapanirea statului roman, f ie sub f orma de rechizitie, fie sub alta forma, si ca a fost Intrebuintat pentru transportul trupelor romane ; Ca prin urmare nici un moment nu a existat ore o posibilitate ca acest remorcher sa procme ore'un f olos oarecare dusmamlor • Ca asa find captura urmeaza a fi invalidata din acest punct de vedere, fara ca mai fie necesara, discutarea celorlalte motive mvocate de apelanti. . . ." [Comp. aussi § 714.] § 214. Le nouveau système allemand, incorporé au § 1 ia), mis en rapport avec le § 11 de la „Prisenordnung" [voir §§ 190 et 191], n'a, a notre connaissance, trouvé qu'une seule application, a savoir dans 1'affaire du navire Gelderland, n°. i (1012), battant pavülon

Sluiten