Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

„Kinderen, jelui Papa blijft lang weg."

Waarop de kinderen eenstemmig uitriepen: „Dat was onze Papa niet, dat was een vreemde man, die ons buiten uitnoodigde mee naar binnen te gaan om taartjes te eten."

De kelner viel hierop fllauw.

Eerlijkheidsbegrippen t

„Ik zal II eens wat zeggen, meneer van Straten, eerlijk duurt altijd het langst." ,.U bedoelt, om rijk te worden?"

„Neen, mijnheer Hendriks er gaat niets boven een eerlijk karakter. Verleden week betaalt een klant in onze zaak een rekening van tweehonderd gulden en geeft bij vergissing een biljet van driehonderd. Toen dacht ik bij mezelf, meneer Hendriks, „altijd eerlijk, altijd eerlijk . . . ." en toen heb ik met mijn compagnon de te veel betaalde honderd gulden eerlijk gedeeld."

Het geschiedde in den ver achter ons liggende distributietijd.

Een metselaar kwam bij den patroon en vroeg om werk.

„Beste vriend, „zei de patroon", ik kan heelemaal niet tot bouwen komen, ik heb op het oogenblik in het geheel nog maar hoogstens 100 baksteenen."

„O, dat beteekent niets, „antwoordde de metselaar," daar kom ik al vast een maandje mee uit."

Bij de Bank van Leening belt 's nachts om 12 uur een man aan.

Een slaperig hoofd kijkt uit de derde verdieping en vraagt, wat de man wil.

„Ik heb bier mijn horloge liggen", antwoordt de man, „en ik wilde alleen even weten hoe laat het is".

De volgende advertentie vonden wij in een blad, waarin alleriei dieren te koop werden aangeboden: „eigenaar van een Kennel wenscht een tekkel van de hand te doen, is eventueel ook geneigd zijn broers en zusters te verkoopen."

Een Gesprek. !— Zoo, Karei, waar kom jij vandaan? — Uit Purmerend.

Sluiten