Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

— Zoo? En wat is er voor nieuws in de Purmer?

— "Wat zou d'r voor nieuws wezen! Heelemaal geen nieuws!

— Kom .... d'r zal toch wel wat nieuws in de Purmer zijn . . . .?

~ Nee. Heelemaal niet. Of Ja ... . een hondje heit gejankt.

■— Een hondje gejankt ? Waarom ?

Omdat ze em op z'n staart getrapt hebben. m En waarom hebben ze 'm op z'n staart getrapt ?

— Omdat er zoo'n groot gedrang was.

— Hoe kwam dan dat groote gedrang . . . . ?

— Er was een begrafenis in Purmerend.

— Hè . , . . ? Een begrafenis . . . . ? -~ Ja. Een begrafenis. Van tante Cor.

—i Wat vertel je me nou....? Is tante Cor dood..? m Ja Tante Cor is dood. Ze heeft zich een beetje geërgerd.

— Geërgerd ? Waarover ? —> Over Oome Ben.

— Over oome Ben ? Wat heeft die dan .,. ? ~ Die zit in de gevangenis.

— Wat heeft-ie dan gedaan?

— W'issels vervalscht.

— Hè wissels vervalscht?? Maar man, dat heeft ie toch altijd gedaan, dat is toch niets nieuws . . . . ?

— Nou, ik zei je toch al in 't begin d'r is geen nieuws in de Purmer!

De grootvader.

De zoon van het oude Bankhuis Stein & Co. baarde ontzettend veel zorg. De jongeman was 24 jaar en de oude heer Stein wilde zich gaarne uit de zaak terugtrekken, maar er was een groot bezwaar. De jonge heer Stein had n.1. een liaison met Blanche du Roi, een heel bekende, doch niet meer zeer jeugdige soubrette. De jonge heer Stein wilde haar absoluut trouwen en de oude heer Stein dreigde hem met onterving en uitzetting uit de zaak als hij hierin bleef volharden. Maar het hielp niets. Toen kwam de vader van den ouden heer Stein, de oprichter van het Bankhuis, de oude heer Philip in het privé-kantoor en zei:

„Laat ik eens met den jongen praten."

En grootvader Philip begon:

„Beste jongen, jij kunt eerstdaags aan het hoofd van de firma staan, jij kunt een prachtige toekomst tegemoet

Sluiten