Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

Een Advertentie i

„De blonde, slanke jongedame, die gistermiddag bij de Deposito-Bank op haar naam f 200.000.— deponeerde, wordt dringend verzocht om aan den jongeman, die haar parapluie opraapte, weer een ontmoeting toe te staan. Brieven motto : „liefde op het eerste gezicht" bureau van dit blad."

Het is maar, wat je flink noemt 1

Een Amerikaan en een Engelschman debatteerden over de koopmanstalenten hunner natie.

„In Engeland is niets te doen" zei de Yankee, „ik kom nu al sedert jaren naar Londen en heb nog niemand ontmoet, die naar ons begrip een flinke vent is."

„Ja," antwoordde de Engelschman, „wat jullie flinke kerels noemen, dat zijn mannen, die bij ons in de gevangenis zitten."

Dame in een boekwinkel:

„Ik zou graag alle werken willen hebben van Vondel, Shakespeare en Goethe. En dan had ik ook graag iets om te lezen"

De Boekhouding.

Een knecht van de Z, H. B. brengt vaten bier in een café binnen. Voor elk vat, dat hij binnen brengt, maakt hij met krijt een streep op een der wielen van den wagen. Tijdens zijn afwezigheid komt er een hond en gebruikt het wiel voor niet nader te omschrijven doeleinden. Een jongetje, dat voorbij komt, loopt het café binnen en waarschuwt den bierman met de woorden:

„Zeg meneer, ze knoeien in je boekhouding."

Een brief op pootenl

Mijne Heeren!

In Uw schrijven van 11. Dinsdag durft U met Uwen advocaat dreigen, betr. de betaling der 10 combinations. Ten eerste waren de combinations van absoluut inférieure kwaliteit, ten tweede kunnen wij overal terecht en ten derde zenden wij u ingesloten het geld. Wij wenschen van nu af elke relatie met U te vermijden en zullen U dan ook geen orders meer doen toekomen Hoogachtend,

Jansen ö Zonen. P.S. Aldus zouden wij geschreven hebben, indien wij de combinations hadden kunnen betalen. Wij moeten

Sluiten