Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

U helaas nog om eenig uitstel verzoeken en doen U tevens hiermede eene bestelling over nog een dozijn van dezelfde combinations, als door U geleverd.

Het eerste advies.

Bij Oom Van der Pas, een rijke fabrikant, kwam het neefje, versch van de Handelshoogeschool, in het bewustzijn van zijn volmaakte handelskennis.

„Ik zal je eerst bij de boekhouding laten werken," zei Oom.

„Ach Oom," zei het neefje, „die dooie boekhouding, ik geef er niets om . . . ."

„Goed jongen .... weet je wat .... ik zal je bij de expeditie laten beginnen, om op de hoogte te komen van die afdeeling."

„Ach Oom.... ik zal U wat zeggen: expeditie is geestelijk zonder waarde, ik ben daar te intellectueel voor . . . ."

„Dan zal ik je eerst in de fabriek laten werken, dan kun je zien hoe de heele boel werkt

„Ach Oom, wat zal ik U zeggen .... de fabricage is meer van technischen aard. ... ik zou liever

„Ja maar, jongen, wat wil je dan?"

„Ik had zoo gedacht, Oom, dat U toch in Uw privékantoor iemand moet hebben, die in Uw nabijheid is en altijd gereed, om U met verstandige adviezen te dienen. Iemand, tot wien U zich elk oogenblik om raad kunt wenden."

Oom dacht na. Toen sprak hij:

„Zeer goed, Uitstekend. Laten we dadelijk beginnen. Geef mij alvast één raad : HOE RAAK IK JOU KWIJT??"

Bij de firma Van Dam, Ulevel & Co., kwam het volgend schrijven binnen:

Geachte Heeren Van Dam; Ulevel & Co., ik ben Uw afnemer in Dijksluis van Uw fietsen, maar ik moet U zeggen, ik ben het langste Uw afnemer geweest, is dat een fatsoenlijke zaak neen meneer van Dam Ulevel & Co het is een schande U stuurt me daar die fietsen zonder banden en dat gaat toch niet aan ik dacht altijd van Dam Ulevel en Co waren prima menschen maar nu weet ik beter achtend

Jan Poot.

P.S. Zooeven vind ik in een andere kist de banden. Ik vraag wel excuus voor deze brief. Uw toegenegen

Jan Poot.

Sluiten