Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

Mijnwaarden. ■

Frederik schrijft aan zijn vriend om advies betreffende zekere mijnwaarden. Frederik's vriend is steeds kort aangebonden geweest en schrijft zeer zakelijk terug:

Mijn Waarde ! Mijn-waarden ?

Maar mijn waarde!

Zeker, wanneer deze mijn waarden had, waar de mijneigenaars zelf in geloofden, dan zou ik gunstig adviseeren, maar thans, waar de mijn bekend is als mijnwaarde zonder waarde, mijn waarde ....

je toegenegen X.

Verpleegster tot dokter: „De temperatuur is tot 40 gestegen." Zieke (commissionair in effecten): „Bij 41 verkoopen!"

„Kent U mijn kassier Meyer?" „Ik heb hem vluchtig gezien."

„Dat moet een andere Meyer zijn, de mijne is nog bij mij."

De kelner in café „Grand Sof" bracht de koffie en zei tegen den gast:

„Het ziet er regenachtig uit."

„Ja, maar het ruikt toch wel naar koffie," antwoordde de ander.

Twéé derde* „Hoeveel menschen werken er in Uw bureau, mijnheer van Zeyl?".

„Ongeveer twéé derde," antwoordde deze.

Zeg maar Flipl

Er was een nieuwe loopjongen in de zaak gekomen.

„Waar is de prullemand?" riep de chef.

„Die heeft mijnheer de Lange weggenomen."

„Wie is mijnheer de Lange?"

„De huisknecht, mijnheer."

Na een tijdje vroeg de patroon weer:

„Wie heeft de ramen daar opengezet?"

„Mijnheer Steensma."

„Wie is dan mijnheer Steensma?"

„De portier, mijnheer.

Sluiten