Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

„Schei uit met je gemenéér!" antwoordt hierop de chef, „bij ons wordt iedereen bij zijn voornaam genoemd."

Een tijdje later komt de loopjongen in het privékantoor van den patroon en roept luid:

„Flip, een dame wil je spreken!"

De fout').

Uit kindermond:

Pietje staat voor den reclame-wedstrijd van Lotus. Daarin staat: Wéér zit de fout? *)

Jantje: „In de boeken van Jurgens." (Hist.)

1) In Sept. 1925 etaleerde Lotus-margarine (van Jurgens) expres» sievelijk verkeerde étalages, waarbij een prijs voor de oplossing van de fout werd uitgeloofd.

Titels.

Aan den ingang van de bióscope stond een aanplakbord met den' volgenden inhoud:

De Lijdensweg eener moeder, lengte 3000 Meter!

Kees neemt een bad!

Heden voor het eerst!!

De neus van Cirano.

Doorloopende voorstelling.

Het hemd der Gravin. Op verzoek verlengd!

Als Hoofdnummer:

In het Paradijs.

Dames en Heeren worden verzocht hunne garderobe af te geven.

De conservatieve oude industrieel besloot over te gaan tot het koopen van een vrachtauto, maar zijn tegenzin tegen dit nieuwe vehikel bleef bestaan.

Op een zekeren dag komt dè chauffeur bij hem en vraagt geld voor een reserveband.

„Is dat beslist noodig?" vraagt de patroon.

„Mijnheer, ik moet toch een-reserveband op mijn auto meenemen, ais er iets gebeurt!"

„Belachelijk," antwoordt de chef, „hebben wij er vroeger, toen wij nog paard en wagen hielden, er óóit aan gedacht om voor ons paard reservepooten mee te nemen!"

2

Sluiten