Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Een vriendin, die het zag, riep hierop: „Sien. Sien, houdt 'm in je mond, 't is het bewais voor de kommissoaris!"

De besnijdenis.

Bij Mr. W. L., advocaat te Amsterdam, is het volgende historisch geval gebeurd:

Op zekeren dag komt een Joodsch marktkoopman hoogst opgewonden bij hem en vertelt:

„Eergisteren is mijn vrouw bevallen van een zoon. Nu moet U weten, wij hadden zoo op een dochter gehoopt en altijd maar over die dochter gesproken. Ze zou Sientje heeten, naar d'r Grootmoeder. Toen de bevalling achter den rug was, was ik zoo in de war, dat ik naar het stadhuis ga en daar aangeef de geboorte van een dochter, Sientje genaamd. Omdat wij .nooit anders als over ons dochtertje hadden gesproken. Ik kom thuis en daar schiet me te binnen, dat ik een zoon heb... en nu kom ik bij U, meneer de advocaat, want de zaak moet officieel worden behandeld en de aangifte moet worden gewijzigd zeggen ze aan het stadhuis "

Mr. W. L. belooft spoedige behandeling. Maar de

koopman aarzelt nog even en zegt: zou het

niet binnen drie dagen kunnen gebeuren, meneer de advocaat ?"

„"Waarom is d'r zoo n haast bij?"

„Ja ziet U anders is de volgende week de

Briszemiele (besnijdenis) van Sientje /

Dégout.

Rechter: Dus vrouwtje, je wilt pertinent van je man scheiden. Ik kan het me haast niet begrijpen, een man, waar je 12 kinderen van hebt gekregen. Wat is nu wel de voornaamste reden?

Vrouw: Onoverwinnelijke afkeer, Edelachtbare

Rechter: maar had U die afschuwelijke inbraak

niet kunnen doen zonder dien nog veel afschuwelijker en walgelijken moord ?"

Beklaagde: (berucht moordenaar, thans met de meeste welwillendheid sprekend:) „Om U de waarheid te zeggen, Edelachtbare, is Uwe sympathieke gedachte ook mij niet geheel vreemd geweest, maar helaas, ik moest er op het allerlaatste oogenblik van afzien "

Sluiten