Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Om een goed begrip van de grootte te krijgen...!

Rechter. „Hoe groot is Uw gezin?" Getuige: „Als het erop an komt, Edelachtbare, kunnen wij met z'n allen de hééle steeg makkelijk an "

„Beklaagde, hebt U nog iets te Uwer verdediging te zeggen?" Beklaagde:

„Ik zou de rechtbank vriendelijk willen verzoeken, de jeugd van mijn verdediger in aanmerking te willen nemen bij het vellen van het vonnis."

„Getuige, bent U reeds éénmaal veroordeeld?" „Neen, Edelachtbare."

„Bent U dan al eens als getuige voor het gerecht geweest?"

„Neen, Edelachtbare."

„Maar uw gezicht komt mij zoo bekend voor." „Natuurlijk, Edelachtbare! Ik ben de portier van de nachtkroeg „DE ZWARTE KATER".

In Amsterdam is Commissaris Van Asperen de man. die kleine verschillen uit de buurt steeds op tactvolle wijze weet bij te leggen.

Op een dag komt Sam bij hem en zegt:

„Mijnheer de Commissaris, Moos heeft me voor dief uitgescholden en ik laat het er niet bij!"

„Kom," zegt de commissaris, „Moos heeft ook een gezin, waarom zou je die man ongelukkig maken? Is het niet voldoende als hij hier driemaal voor mij verklaart: Sam is geen dief?"

Sam nam hiermee genoegen.

Moos komt voor den Commissaris en zegt met zeer bijzonderen klemtoon drie maal:

„Sam is geen dief? Sam is geen dief??? Sam is geen dief!!!!!"

Advocaat:

„En ten slotte. Edelachtbare Heeren, verzoek ik U als verzachtende omstandigheid ook in aanmerking te willen nemen, dat beklaagde zijn jeugd in een Rijksopvoedinggesticht heeft doorgebracht."

Rechter:

„Beklaagde, deze poging tot omkooping zal aan Uw

Sluiten