Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

De doktersvrouw brengt weer de boodschap over, waarop Mevrouw Van Veen ernstig vraagt:

,.Is dat wel een goede dokter, die daar in Uw bed

ligt?"

Mijnheer Van Dalen was voor de vierde keer geopereerd en wéér was de operatie mislukt. Voor de vijfde keer moest de buikwand geopend worden.

De patiënt hoorde dit en sprak nuchter: „Dokter, zoudt U mijn buik niet van haken en oogen voorzien, om hem open en dicht te kunnen maken?"

Twee militaire dokters wandelden met elkaar.

De een zei: „Die milicien Jansen behandel ik nu een maand en hij weigert nu nog maar steeds mij „Kapitein" te noemen en zegt altijd „Dokter", waarop de ander antwoordde:

„Behandel hem maar verder en zeg hem niets, hij zal vanzelf wel merken, dat je geen dokter bent."

De man, die zijn arm gebroken had, vroeg aan den dokter:

„Dokter, als ik nu genezen ben, kan ik dan ook piano spelen?"

„Ja, zeker" antwoordde de dokter. „Wat heerlijk, dokter, het is al zoo lang mijn wensch geweest piano te kunnen spelen."

De operatie bij de twee patiënten was gelijktijdig geschied. De dokter was erg kortzichtig en hechtte de groote teen van den één op de plaats van den neus van den anderen en omgekeerd.

De ééne kwam er goed af en had alleen een sterke wipneus, maar de ander moest na dien tijd telkens zijn schoen uittrekken als hij zijn neus wilde snuiten

Het jonge meisje stond voor het ziekenhuis en zei tegen de dame, die de deur open deed:

„Ik wilde Mijnheer Veenstra bezoeken, ik ben zijn zuster."

„Aangenaam kennis te maken," zei de andere dame. „ik ben zijn moeder."

Ik had op een avond voorgedragen voor het instituut voor zwakzinnigen.

Sluiten