Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

Na afloop vroeg de Directie mij, of ik het niet vervelend had gevonden.

„Absoluut niet," antwoordde ik, „het is mij reusachtig meegevallen, die menschen lijken mij heelemaal zoo onnoozel niet als mij verteld was. Zij begrepen het meeste en zij lachten echt hartelijk. Maar één man zat er bij, die vertrok geen spier van zijn gelaat, zoo'n man met rood haar, een bril op en een heel hooge boord aan, die zat als versteend voor zich uit te staren alsof hij er niets van begreep. Dat is zeker wel een heel zware patiënt?"

„Niet zoo hard," „fluisterde de directeur verschrikt, „dat was de dienstdoende geneesheer."

Een bekend Haagsch Vrouwenarts is tevens een hartstochtelijk liefhebber van het Duitsche Scatspel.

Op een avond speelt hij weer Seat en voor de zooveelste maal wordt er weer voor een bevalling, waar hij terstond heen moet, opgebeld. Zuchtend staat hij op.

Hierop zegt een Oom, die ook meespeelt, tegen hem: „Kun je tegen dat kind niet zeggen dat het wacht, tot de laatste ronde aangekondigd is?"

Diezelfde vrouwenarts behandelde een dame en verbood haar verdere zangstudies.

Een collega vroeg hem hierop, waarom hij haar dat verboden had, want zijn inziens was het toch in het geheel niet schadelijk.

„Dat is het ook niet" antwoordde de eerste dokter „maar zij is mijn buurvrouw."

„Juffrouw, juffrouw," zei de dokter in het ziekenhuis tegen den patiënt, „U bevalt me heelemaal niet."

„Nu, dokter," antwoordde de patiënt gepiqueerd, „II bent óók niet één van de mooiste."

Een werkman vatte verdenking tegen zijn vrouw op en wel, omdat zij naar zijn meening te lief was tegen den commensaal, die metselaar van zijn beroep was. De vrouw bestreed echter heftig elke verdachtmaking.

Op een dag zegt zij tegen hem:

„Dokter de Bruijn heeft gevraagd, of je even bij hem wilt komen om over mijn toestand te praten."

Als de echtgenoot bij dokter de Bruijn komt, kijkt deze zeer ernstig en zegt:

„Ik heb U hier laten ontbieden, omdat de toestand

Sluiten