Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

men ontdekken. Hij legde zijn oor op de borst van den boer en zeide:

„Telt U eens langzaam."

En de boer begon eentonig: „één... twee... drie... vier..."

Plotseling schrok de dokter wakker, wreef zich de oogen uit en zag hoe buiten de zon opkwam. En op het bed mompelde de boer met zwakke stem:

„9374 9375 9376 "

De examinandus werd voor den man geplaatst en de professor vroeg: „Wat ziet U aan dezen man?"

De examinandus zag niets.

„Ziet U nu niets!" vroeg de professor.

„Neen, professor, ik zie heusch niets."

„Maar ziet U dan niet die uitpuilende oogen, die vragende blikken, kortom, heelemaal die stupide gelaatstrekken, die er op wijzen, dat deze man doofstom is?"

Hier interrumpeerde de bewuste man: „Pardon, professor, dat is mijn broer, die staat buiten."

Dokter tegen Joodsch vrouwtje: „Vrouwtje, zucht eens." Vrouwtje:

„O, God ogod ogod ogod ogod ogod "

Sluiten