Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

Rothschild: Meneer Gans, om tien uur komt U pas op kantoor?

Meneer Gans: „Pardon, ik heb me verslapen."

„Verslapen? Ik ben Baron Rothschild, ik verslaap me nooit en ben iederen dag om 6 uur op."

Meneer Gans: „Natuurlijk. U wilt al om zes uur 's morgens weten, dat U bent de rijke Baron Rothschild. Maar als ik om negen uur wakker wordt in het bewustzijn, dat ik maar de arme boekhouder Gans ben, dan is me dat vroeg genoeg "

De kleine Moos wordt naar een kostschool gestuurd, omdat hij verschrikkelijk Joodsch-Amsterdamsch praat en de ouders nu in goeden doen zijn gekomen en hun zoon een betere opvoeding wenschen te geven.

Na een maand gaat de vader den directeur van de kostschool opzoeken en vraagt hem: „Meneer de directeur, praat Moos nu netter? Spreekt hij nu zuiver Hollandsch?"

Waarop de directeur antwoordt: „Nee, meneer, maar de heele kostschool praat nu Joodsch-Amsterdamsch".

„Ik begrijp niet, hoe je met dat meisje kunt trouwen. Heel Veenendaal heeft met haar gescharreld."

„Nou ja... hoeveel inwoners heeft Veenendaal heelemaal.' ?"

Sampie komt om twaalf uur naar huis. Zijn vader hoort hem bellen, doet het raam open en roept naar beneden:

„Wie is daar?"

„Vader... ik ben het... je zoon Sam...!"

„Ik heb geen zoon, die om twaalf uur naar huis komt." En hij sluit het raam.

Hierop hoort hij Sam gillen: „oooo... ik ga me verdrinken... ik ga me verdrinken..."

Inderdaad hooren zij even later een plons in de gracht, want Sam heeft er een steen in gegooid. Hevig verschrikt loopen Vader en Moeder naar buiten, laten de deur open staan, kijken in de gracht, en van die gelegenheid maakt Sam gebruik, om naar binnen te sluipen.

Moedeloos en ten einde raad komen vader en moeder terug en staan voor de gesloten huisdeur. Zij bellen.

Sluiten