Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

„Mijnheer Robijnglans, neem gerust mijn dochter, trouw haar, en daarna zet ik ƒ 50000.— op de bank."

„Ik weet beter, Mijnheer Cohen, U geeft mij eerst die ƒ 50000.— en zet daarna Uw dochter op de bank."

Meester in de Bijbelsche les:

„Hoe zijn de namen van de 12 Apostelen?"

Pietje:

„Ruben, Simon, Levie, Asser, Benjamin "

„Verkeerd, verkeerd! Brammet je, wat waren dat voor namen die Pietje daar opnoemde?" Brammet je:

„Dat waren de advocaten van de Amsterdamsche Balie, meester!"

Ruben Opstoot wordt door een huwelijksmakelaar voorgesteld aan een meisje, dat weliswaar rijk is en niet erg leelijk, maar dat zichtbaar mank loopt.

Ruben heeft hiertegen overwegende bezwaren.

Maar de schadjen legt hem de voordeden van het meisje aldus uit: „Stelt U zich eens voor, meneer Opstoot, dat U trouwt met een meisje zonder gebreken. U maakt Uw huwelijksreis naar Zwitserland, Uw vrouw struikelt daar over een Alp, breekt haar been en Holland is in last. U krijgt de kosten voor het ziekentransport naar Amsterdam terug, de operatie, de dokterskosten, de verpleegsterskosten en weet ik al niet wat. En zóó? Bij dit meisje trouwt U kant en klaar, en bent U van alles af!!

Lion Kaasvet komt op het dek van een plezierboot vanuit zijn kajuit, gekleed in een dameshemd.... en met een korte broek.

David Hennepsteel ziet dit tot zijn groote verwondering en vraagt of Lion gek geworden is. Deze antwoordt: „Ik zal je es wat zeggen, als er een schipbreuk komt, dan roept de kapitein toch „Vrouwen en kinderen eerst." Nou, dan kom ik toch zeker in aanmerking."

Wolf Fransman, een zeer Godsdienstig man, kan op zekeren dag zijn belangstelling voor een broodje met ham niet bedwingen en loopt in een vleeschwinkel, waar achter de toonbank broodjes worden gegeten en vraagt: „Wat kost een broodje met ham?"

Op hetzelfde oogenblik hoort men een geweldige donderslag uit den hemel. Wolf Fransman loopt ver-

Sluiten