Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

Een lief boekje voor kleine kinderen is:

De Lotgevallen van Krulstaartje. Versjes van J. P. ZOOMERS-VERMEER, gecartonneerd ƒ 0.90

Met ware liefde heeft Koppenol het diertje geteekend en Mevr. Zoomers-Vermeer het snoezige biggetje bezongen in aandoenlijke versjes.

Boekenschouw.

Een alleraardigst kinderboek, voor kleuters van een jaar of 7.

Prov. Drentsche en Asser Courant.

Een mooie bundel Verzen, door MARIE SCHMITZ ƒ 1.25.

Het interessante Leven der Bijen wordt uitvoerig behandeld in:

De Moderne Imker, door F. AUG. KELTING, 2e vermeerderde druk. 270 pag. Ingenaaid ƒ 2.10. — Gebonden ƒ 2.90.

Een bijzondere roman is:

Keaterland, door JOH. W. BROEDELET.

alleen ingenaaid ƒ 2.76

Met dezen avonturen-roman, vol hjn gevoel en tevens tintelend van humor, lanceert de schrijver in ons land een geheel nieuw genre. Vandaar dat dit boek zoo enorm de aandacht trekt.

Het behandelt op schertsende, vaak ironische wijze, zeden, eigenaardigheden en personen van Nederland, doch onder deze spot voelt men wel degeljjk den hartklop van iemand, die zijn land liefheeft.

Sommige hoofdstukken uit dit boek zijn ware juweeltjes, welke een klassieke vermaardheid zullen erlangen.

Een belangrijk werk op f inantieel gebied: Het Bankwezen in Nederland, bewerkt door Dr. A. STERNHEIM, met voorwoord van Prof. Mr. M. W. F. TREUB. Geïllustreerd. Naast de Hollandsche tekst is de Engelsche vertaling gedrukt. Prijs, in prachtband ƒ12.50.

Zoo juist verscheen : Hoe word ik Snelteekenaar ? door RODIROETERS.

Uitgaven van : JOH. MORKS — VGRAVENHAGE.

Sluiten