Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EERSTE VEREENIGING

„DE AMSTERDAMSCHE PERS"

De Vereeniging „De Amsterdamsche Pers" in haar tegenwoordigen vorm heeft twee voorloopsters gehad, n.1. eene vereeniging van denzelfden naam en eene Amsterdamsche Ver. „De Pers". De eerste vereeniging „De Amsterdamsche Pers" werd opgericht i Januari 1893. Op uitnoodiging van deheerenJ. H.Geerkeen R.C. Verweijckkwamen den i2den December 1892 in café „Palais Royal", op den hoek van den Nieuwe Zijds Voorburgwal en de Paleisstraat, het dagelijksch vereenigingspunt van de Amsterdamsche journalisten, een 13-tal verslaggevers bijeen, die besloten tot de oprichting van „De Amsterdamsche Pers". Doel van de vereeniging was: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen der Amsterdamsche verslaggevers en die van de te Amsterdam gevestigd zijnde dagbladcorrespondenten. De vereeniging vatte dus uitsluitend de belangen der verslaggeverij in het oog. Het bestuur bestond uit de heeren: E. W. de Jong, voorzitter; J. J. Koensz, vice-voorzitter; R. C. Verweijck, penningmeester; H. L. Berckenhoff en Jac. Vonk, secretaris. In de vergadering van 31 Januari 1896, dus na een bestaan van slechts drie jaar, is deze vereeniging, op voorstel van het bestuur, ontbonden, dit in verband met eene destijds in

3

Sluiten